IT en Netwerken (Informaticabeheer) (D)

"Go for IT!"

In de opleiding ‘IT en netwerken’ ligt de klemtoon onder meer op het aanpassen en ontwikkelen van software. Je leert een pc samenstellen, installeren en configureren. Verder wordt er aandacht besteed aan het installeren en beveiligen van netwerken en aan het maken en beheren van een website.

De moderne vreemde talen richten zich op een algemeen taalgebruik maar zijn ook gericht op de informaticawereld.
Uiteraard wordt er ook een brede algemene vorming aangeboden waardoor een ruime studiekeuze mogelijk blijft.


Profiel

Je volgde in de tweede graad Marketing & ondernemen of Marketing & Communicatie? Uiteraard is een opleiding binnen wetenschappen ook een geschikte vooropleiding.

Interesse voor computerapparatuur en -programmering? Kan je logisch redeneren en schrikt een wiskundig vraagstuk je niet af? Dan is IT zeker iets voor jou.

En daarna?

Na ‘IT & Netwerken’ kan je kiezen tussen verschillende bacheloropleidingen, zoals onder andere Toegepaste Informatica, Applicatieontwikkeling, Systeem- en netwerkbeheerder, Softwaremanagement, …

Lessentabel

IT & Netwerken (Informaticabeheer)

6de

Algemene vorming

6

Aardrijkskunde

1

Esthetica

-

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Bedrijfsger./Econ. Vorming

12

Algemene economie

-

Communicatie en media

-

Bedrijfseconomie

3

Toegepaste informatica

9

Moderne talen

9

Duits

-

Engels

3

Frans

3

Nederlands

3

Wetenschappen-Wiskunde

5

Biologie

-

Chemie

-

Fysica

-

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

4

TOTAAL

32

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen