Industriële ICT (D/A)

"Geconnecteerd met de wereld"

Industriële ICT is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in programmeerbare sturingen, regelsystemen, automatiseringen, netwerken en onderhouds- en diagnosetechnieken van netwerkapparatuur en netwerkconfiguratie.

En daarna?

De richting bereidt je voor op een professionele bacheloropleiding.

  • Natuurwetenschappen: Industriële wetenschappen en Technologie (Elektronica – ICT)
  • Sociale wetenschappen: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Toegepaste informatica), Onderwijs

Lessentabel

Industriële ICT (i.s.m. T&I)

             

5de

Algemene vorming

7

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

13

ICT

13

Moderne talen

8

Engels

3

Frans

2

Nederlands

3

Wetenschappen-wiskunde

4

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

3

TOTAAL

32
Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen