Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

KOSTEN

STAGES

ZORG / WELBEVINDEN

STUDIEKEUZE

ACTIVITEITEN

SPECIFIEK

ALGEMEEN

Hoe laat begint en eindigt de school?

Je wordt om 08.25 u. op school verwacht. De lessen starten stipt om 08.30 u. De lesdagen eindigen afhankelijk van je uurrooster tot 15.40 u. of 16.30 u.
> Terug naar boven

Waar is de school gevestigd?

Onze campus heeft 5 verschillende vestigingen. Onze gebouwen zijn gelegen op de Mosselerlaan 110 te Genk.
> Terug naar boven

Waar is de leerlingeningang van de school?

Voor leerlingen is het de bedoeling dat ze de school betreden en verlaten langs de groene poort tussen het hoofdgebouw en de sporthal. Er is een fietsenstalling voorzien langs de Collegelaan. Ook als je met de fiets komt gebruik je de groene poort om de school binnen te gaan.
> Terug naar boven

Wanneer krijg je een Smartschool-account?

Zowel de ouders als de leerlingen zullen een login en een wachtwoord ontvangen om in te kunnen loggen op Smartschool. De leerlingen zullen dit op school ontvangen in de eerste week van september. De ouders krijgen hun gegevens omstreeks die tijd per post thuis gestuurd.
> Terug naar boven

Hoe groot zijn de klassen en mag mijn kind kiezen in welke klas het zit?

Bij de inschrijving kan je aangeven bij wie je liever wel of niet in de klas wil zitten. De school zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden, maar kan niet garanderen dat dit voor iedereen lukt. We trachten de klasgroepen zo klein mogelijk te houden om het lesgeven en leren optimaal te laten verlopen.
> Terug naar boven

Welke studierichtingen kan ik volgen binnen het domein Economie & Organisatie?

Op onze website onder ‘studieaanbod’ vind je alle studierichtingen terug binnen het domein Economie & Organisatie. Bij elke studierichting vind je tevens welke vakken en hoeveel uren je deze vakken krijgt.
> Terug naar boven

Kan mijn kind op internaat?

Er is een internaat op de campus. Op de website vind je helemaal bovenaan rechts een tabblad ‘Studentenhuis’. Daar vind je meer informatie over het internaat.
> Terug naar boven

Zijn er op school warme maaltijden te verkrijgen?

In het restaurant van het studentenhuis is er mogelijkheid om mits betaling een warme maaltijd te nuttigen. Er worden ook belegde broodjes aangeboden. Dit alles aan democratische prijzen. Dit kan zonder bestelling vooraf.
> Terug naar boven

Is er een goede busverbinding naar het Atlascollege en naar E&O?

De Lijn heeft de dienstregelingen aangepast aan de schooluren van onze campus. Hierdoor kunnen onze leerlingen in principe steeds tijdig op school geraken alsook weer terug met de bus naar huis. De bushaltes zijn gelegen in de nabijheid van de school.
> Terug naar boven

Ik kom met de auto naar school. Waar kan ik parkeren?

Voor leerlingen die met de auto naar school komen is er de mogelijkheid tot parkeren op de parking gelegen langs de Mosselerlaan. De parking voor het hoofgebouw is een personeelsparking, dus hier mogen leerlingen niet parkeren.
> Terug naar boven

Is er Wifi op school?

Er is op onze school geen Wifi voorzien voor de leerlingen.
> Terug naar boven

Mogen we op school een GSM gebruiken?

In de gangen en in de klaslokalen is GSM-gebruik verboden. Enkel op de speelplaats en in de eetzaal mag je je GSM gebruiken.
> Terug naar boven

Is er een mogelijkheid om op school te studeren na de school?

De school biedt de mogelijkheid tot een begeleide avondstudie op maandag, dinsdag, donderdag van 15.40 u. tot 16.30 u. Tijdens de examens is er de mogelijkheid om in de namiddag op school te studeren.
> Terug naar boven

Kan ik de school bezichtigen?

Wegens de Corona-maatregelen kan dat voorlopig niet. Op zaterdag 30 mei kan je wel een virtueel bezoek brengen aan onze school! Meer informatie hieromtrent volgt spoedig via onze website.
> Terug naar boven

KOSTEN

Wat is de werkwijze bij het aankopen van boeken en materialen?

Bij inschrijving ontvangt u een boekenlijst met daarop de benodigde boeken en materialen en het bijbehorende kostenplaatje. Indien u thuis over een exemplaar beschikt kan u dit hierop aanduiden. We werken hoofdzakelijk met huurboeken en werkschriften. In augustus vindt de boeken-en materialenbeurs plaats, waar u de bestelde boeken en materialen kan afhalen. U dient pas later te betalen.
> Terug naar boven

Hoe verloopt de betaling?

Bij het begin van het schooljaar heeft u de keuze op welke wijze u de schoolrekening van oktober wilt betalen:

 • Ofwel in 1 keer via overschrijving: u betaalt de factuur binnen 30 dagen via overschrijving. Dit heeft als voordeel dat u de rest van het schooljaar niets meer hoeft te betalen. Enkel begin juli volgt een minimale afrekening.
 • Ofwel in 8 keer via domiciliëring: na ontvangst van de factuur hoeft u niets te doen. Wij zorgen voor de inning. Elke 5de werkdag van de maand gaat 1/8ste van het factuurbedrag van uw rekening gedurende de maanden november t.e.m. juni. Hierdoor spreidt u de schoolkosten over een periode van 8 maanden. Begin juli ontvangt u een minimale afrekening.

Transparantie:

 • Op de factuur in oktober staat gedetailleerd welke handboeken, cursussen, materialen de leerling heeft ontvangen. Daarnaast vermelden we aparte voorschotten voor activiteiten/uitstappen, kopieën, praktijk-of atelierbijdrage. De afrekening van begin juli geeft u een opsomming van alle activiteiten/uitstappen die hebben plaatsgevonden, alsook het aantal leskopieën dat u in rekening werden gebracht. Door de verrekening met het voorschot is deze afrekening dus minimaal.
 • Voor meer informatie kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van de boekhouding/boekenadministratie.

> Terug naar boven

STAGES

Moet mijn zoon/dochter stage doen?

Binnen het lessenpakket van de leerlingen van de derde graad van het domein Economie & Organisatie zitten stage-uren. Deze stage-uren zijn een verplicht onderdeel van de opleiding. Het aantal stage-uren vindt u terug op onze website onder de knop ‘studieaanbod - lessentabellen’. Voor meer informatie over de stages neemt u best contact op met de studiegebied verantwoordelijke.
> Terug naar boven

ZORG / WELBEVINDEN

Mijn zoon/dochter heeft een leerstoornis. Wordt hier rekening mee gehouden?

We bieden voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. Als op vraag van de leerling, leerkracht en/of ouders blijkt dat dit niet voldoende is, wordt er een overleg gepland en kan een individueel begeleidingsplan opgesteld worden. Dit kan op elk moment in het schooljaar. Tijdens de examens voorzien we de mogelijkheid om langer te werken en kan er, indien nodig, gebruikgemaakt worden van voorleessoftware.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft een gedragsprobleem. Hoe gaan jullie daarmee om?

We bieden voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. Indien we merken dat dit niet voldoende is, wordt er na overleg met de leerling, ouders en het lerarenteam een individueel begeleidingsplan opgesteld. Dit kan op elk moment in het schooljaar.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft een probleem met zijn/haar gezondheid. Hoe pakken jullie dit aan?

Hier gaan we in de eerste plaats in gesprek met u als ouders en uw zoon/dochter. We bekijken samen welke aanpak nodig is, welke informatie er naar de leerkrachten moet gaan enz.
> Terug naar boven

Ik wil als ouder met iemand praten. Hoe pak ik dit aan?

U kan steeds bij leerlingenbegeleiding terecht voor een gesprek. U kan hiervoor de school telefonisch contacteren op het nummer 089 33 37 00. Een secretariaatsmedewerker zal u doorverbinden met een leerlingenbegeleider. We maken dan samen met u een afspraak voor een individueel gesprek. Indien u dit wenst, kan u ons ook bereiken via mail of via Smartschool.
> Terug naar boven

STUDIEKEUZE

Mijn zoon/dochter twijfelt over zijn/haar studiekeuze? Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Onze coördinatoren voorzien gedurende de hele schoolloopbaan momenten waarbij er stil wordt gestaan bij de studiekeuze van de leerlingen. Zowel leerling, ouders, klastitularissen en vakleerkrachten worden betrokken in dit traject. Voor meer informatie over de studiekeuze kunnen jullie terecht bij de coördinatoren.
> Terug naar boven

Kan ik tijdens het schooljaar nog van studierichting veranderen?

Dat kan. Wel steeds in overleg met de coördinatoren en/of directie en op voorwaarde dat er plaats is in de nieuwe studierichting. Let wel op! Na 15 januari is het niet meer mogelijk om van studierichting te veranderen.
> Terug naar boven

ACTIVITEITEN

Gaat mijn zoon/dochter op (buitenlandse) reis?

In de loop van het vierde jaar gaan de leerlingen op uitdaging. Dit is een tweedaagse uitstap (in België) waarop de leerlingen mentale en fysieke grenzen verleggen.

Om de twee jaar wordt er voor de leerlingen van de derde graad IT & netwerken een studiereis naar Londen georganiseerd.

De leerlingen van 7BM gaan ieder jaar naar de buitenlandse beurs in Praag en de leerlingen van 7LO gaan op tweedaagse naar Rotterdam.

Onze vijfdejaars BSO gaan op driedaagse uitstap naar Ieper waar ze gaan proeven van de geschiedenis over WOI.

Naast deze meerdaagse uitstappen staan er ook ééndaagse activiteiten gepland die kaderen binnen de leerplandoelstellingen.
> Terug naar boven

SPECIFIEK

Wat is het verschil tussen MO en CO in de tweede graad?

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar. Het zijn beide studierichtingen die je willen opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Ze bereiden je ook voor op het hoger onderwijs (Doorstroming).
> Terug naar boven

Marketing en Ondernemen (Handel)

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits). Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, recht… staat centraal. Je leert rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector. Men verwacht dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken. Je leert de financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie… Je leert financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de computer. Je krijgt inzicht in de functie van boekhouden voor kostenberekening en als instrument voor het voeren van een beleid in een bedrijf. In economie leer je over economische bedrijvigheid, monetair beleid, groei en conjunctuur, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen…Je krijgt een basis van burgerlijk en handelsrecht en sociale en fiscale wetgeving.

Je leert kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren, vergaderen, verslaggeving, facturering, PR en communicatie, aankoopformaliteiten … Je leert het magazijn en de leveranciers- en klantenadministratie organiseren. De verschillende klantentypes, de verkoopsvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen, de kassa …komen aan bod in verkoopstechnieken. Je leert een verkoopsgesprek voeren. Je leert tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en de basis van programmeren.
> Terug naar boven

Communicatie en Ondernemen (Handel-Talen)

Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne talen (Frans, Engels en Duits) en toegepaste informatica aanbiedt. Het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel.

Deze studierichting is duidelijk minder wiskundig onderbouwd en besteedt minder aandacht aan bedrijfseconomie dan de studierichting Marketing en Ondernemen.

De klemtoon ligt op de talen en is vooral afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk.

Bedrijfseconomie, informatica en de taalvakken zijn op elkaar afgestemd. In bedrijfseconomie bestudeer je – in mindere mate dan in de studierichting Marketing en Ondernemen – de activiteiten van een kleine handelsonderneming. De handelsverrichtingen en de boekhoudkundige aspecten die ermee gepaard gaan, worden toegelicht. Je leert een aantal financiële verrichtingen boeken en leren de documenten kennen die ermee verband houden. Er is aandacht voor de btw-verplichtingen en de btw-aangifte. Je leert ook de technieken van de dubbele boekhouding. Je moet inzicht hebben in de opbouw van het rekeningstelsel en de werking van de verschillende types rekeningen.

De elementaire boekhoudkundige verrichtingen in een handelszaak leren zij correct analyseren en registreren. In informatica maak je kennis met de apparatuur en leer je taakgericht werken met diverse professionele softwarepakketten (Windows, Office …). Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod. Informatica is geen doel op zich maar een ondersteuning van de moderne schriftelijke communicatie (fax, internet, netwerken, e-mail).
> Terug naar boven

Wat is het verschil tussen BI, CM, IT en MO in de derde graad?

Alle richtingen bereiden voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor).
> Terug naar boven

Bedrijfsmanagement en IT (Boekhouden-Informatica)

De logische vooropleiding is de 2de graad Marketing en Ondernemen. Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers. Je dient te beschikken over een goede wiskundige basis.

De leerling uit de tweede graad Communicatie en Ondernemen heeft een te smalle commerciële, boekhoudkundige en wiskundige basis gekregen. Van hem wordt een extra inspanning verwacht om via een individueel programma mogelijke achterstanden weg te werken.

De leerling uit de tweede graad aso of uit een studierichting van een ander studiegebied tso heeft geen commerciële en boekhoudkundige vorming en een te smalle informaticavorming gekregen. Van hem wordt een extra inspanning voor bovenvermelde tekorten verwacht tijdens het hele eerste leerjaar van de derde graad bedrijfsmanagement.

De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op de bedrijfshuishoudkunde (boekhouden) en informatica met ruime aandacht voor wiskunde. Een grondige beheersing van het Nederlands wordt nagestreefd, samen met een praktische kennis van Frans en Engels. In vergelijking met de studierichting Marketing en Ondernemen zijn er minder lestijden zakelijke communicatie en talen. Toegepaste informatica is uitgebreider en omvat ook programmeren. Binnen de bedrijfsgerichte vorming zijn bedrijfseconomie en toegepaste informatica de hoofdvakken.

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:

 • de boekhouding bij de start van de onderneming (de boekhouding in de context van de wereldeconomie, doelstellingen van de onderneming, formaliteiten bij de start, de boekhouding in vogelvlucht, de voorraad in de onderneming, de eerste investeringen, financiering van de onderneming, marketingbeleid: kosten en juridische aspecten, kostprijsberekening, aanwerving personeel, verrichtingen met het buitenland);
 • boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming (organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie, de start van het boekjaar, aankoopverrichtingen en betalingen, verkoopverrichtingen en inningen, financiële verrichtingen, boekhoudkundige verwerking personeel, buitenlandse verrichtingen, btw en btw-aangifte, de belastingen en de overheid, eindejaarsverrichtingen, afsluiting boekjaar);
 • de boekhouding als beleidsinstrument (horizontale en verticale analyse van de jaarrekening, ratio’s, investeringsbeleid).

In toegepaste informatica komen volgende volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

 • de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. (probleemanalyse, programma-ontwikkeling),
 • informatiemanagement,
 • security (informatiebeheer en veiligheid).

> Terug naar boven

Communicatie en Media (Onthaal en public relations)

Er is een brede instroom van leerlingen. Zij komen uit zeer verscheiden studierichtingen. Velen komen uit de studierichtingen Marketing en Ondernemen, Communicatie en Ondernemen en Toerisme. Er wordt eveneens een instroom verwacht uit aso-richtingen met een talencomponent. Vanuit andere kso/tso-richtingen zal een inhaalbeweging verwacht worden, vooral voor wat de talen betreft. Idealiter heb je een open communicatieve ingesteldheid. Je hebt spreekdurf en je wil actief en zelfstandig werken. Je bent meer dan gemiddeld geïnteresseerd in ICT en moderne communicatiemiddelen. Je hebt doorzettingsvermogen en initiatief en je bent gericht op samenwerken.

Deze studierichting is gericht op communicatie in de brede zin van het woord, zowel voor profit en non-profit. Er wordt gewerkt aan jouw mediawijsheid en je volgt de actualiteit via verschillende mediakanalen. Informatie wordt verwerkt en gepresenteerd. Er wordt ingezet op de correcte omgang met actuele communicatie- en mediamiddelen.

Communicatie gebeurt op diverse manieren: mondeling, rechtstreeks of via communicatiemiddelen, digitaal. Vanuit verschillende invalshoeken komt men tot communicatie van het individu, een groep of een organisatie. Taalvaardigheid in het Nederlands is hierbij belangrijk en er is eveneens veel aandacht voor de moderne vreemde talen. Met het oog op verdere studies verwerf je een economisch-juridische basiskennis.

Er wordt gewerkt aan kennis, vaardigheden en attitudes op een geïntegreerde manier en vanuit realistische situaties. Er is ruimte voor verdieping van de achtergronden. Je verwerft de informatie zoveel mogelijk zelfstandig. De situaties worden steeds complexer. De contexten kunnen vertrekken vanuit jouw nabije omgeving maar worden verbreed naar de regio, nationale en soms ook internationale contexten.
> Terug naar boven

IT (Informaticabeheer)

De logische vooropleiding is de 2de graad Marketing en Ondernemen. Instroom vanuit andere studiegebieden kan mits voldoende interesse voor informatica en voldoendeniveau voor de algemene vakken van de studierichting. Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, voldoende aanleg voor wiskunde en interesse voor talen. De leerling uit de tweede graad Communicatie en Ondernemen heeft een te smalle commerciële, boekhoudkundige en wiskundige basis gekregen. Van hem wordt een extra inspanning verwacht om via een individueel programma mogelijke achterstanden weg te werken.

In Informaticabeheer word je opgeleid tot een ondersteunende functie in de administratieve informatica-omgeving van een KMO of een non-profit organisatie. De klemtoon ligt op het beheren van computerapparatuur en -programmatuur, op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, op het begeleiden van pc- gebruikers en op het optimaliseren van de informatieverwerking. Je leert de systeemeenheid en de belangrijkste randapparatuur (scherm, printer...) kennen. Je leert de onderdelen van de pc zo samenstellen, installeren en configureren dat ze optimaal samenwerken. Je leert de systeemprogrammatuur gebruiken voor het beheer van schijf en bestanden.J e maakt kennis met een netwerk en leert het installeren, beheren en beveiligen.

Je leert werken met verschillende toepassingsprogramma’s. Tekstverwerking, elektronisch publiceren en presenteren, gegevensbeheer en rekenblad, agenda- en taakbeheer komen aan bod. Je leert ook anderen efficiënt werken met deze software en aanpassen aan de noden van de klant.
> Terug naar boven

Marketing en Ondernemen (Handel)

De logische vooropleiding is de 2de graad Marketing en Ondernemen. Hier word je opgeleid voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica, ….

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen. Binnen de algemene vorming wordt een grondige kennis van het Nederlands, een praktische kennis van het Frans en Engels en een basiskennis van Duits nagestreefd. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context, de zakelijke communicatie is belangrijk.De schrijfvaardigheid ligt in het verlengde van de luister-, spreek- en leesvaardigheid.

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:

 • de onderneming en haar omgeving (de economische omgeving, ondernemend werken als werkgever en werknemer, de onderneming en haar stakeholders, doelstellingen van de onderneming, keuze van het product, prijsbepaling, plaats, promotie, presentatie, personeel);
 • het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen (werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving, flowcharts en procedures, voorraadadministratie, btw-reglementering en boekhoudkundige implicaties, aankopen en aankoopadministratie, verkopen en verkoopadministratie);
 • het beleid van een onderneming (sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit, de boekhouding als beleidsinstrument, commercieel beleid, buitenlands beleid, investeringsbeleid, financieel beleid, personeelsbeleid - human resources, duurzaam ondernemen).

Binnen de juridische vormingscomponent worden de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht aangebracht. Er is aandacht voor sociale wetgeving en voor de praktische toepassingen binnen de fiscaliteit (BTW en personenbelasting).
> Terug naar boven

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in