Menu

Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

KOSTEN

STAGES

ZORG / WELBEVINDEN

STUDIEKEUZE

ACTIVITEITEN

ALGEMEEN

Hoe laat begint en eindigt de school?

Je wordt om 08.25 u. op school verwacht. De lessen starten stipt om 08.30 u. De lesdagen eindigen afhankelijk van je uurrooster om 15.40 u. of 16.30 u.
> Terug naar boven

Waar is de school gevestigd?

Onze campus heeft vijf verschillende vestigingen. Onze gebouwen zijn gelegen op de Mosselerlaan 110 in Genk.
> Terug naar boven

Waar is de leerlingeningang van de school?

Voor leerlingen is het de bedoeling dat ze de school betreden en verlaten langs de groene poort tussen het hoofdgebouw en de sporthal. Er is een fietsenstalling voorzien langs de Collegelaan. Ook als je met de fiets komt gebruik je de groene poort om de school binnen te gaan.
> Terug naar boven

Wanneer krijg je een Smartschoolaccount?

Zowel de ouders als de leerlingen zullen een login en een wachtwoord ontvangen om in te kunnen loggen op Smartschool. De leerlingen zullen dit op school ontvangen in de eerste week van september. De ouders krijgen hun gegevens omstreeks die tijd per post thuis gestuurd.
> Terug naar boven

Hoe groot zijn de klassen en mag mijn kind kiezen in welke klas het zit?

Bij de inschrijving kan je aangeven bij wie je liever wel of niet in de klas wil zitten. De school zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden, maar kan niet garanderen dat dit voor iedereen lukt. We trachten de klasgroepen zo klein mogelijk te houden om het lesgeven en leren optimaal te laten verlopen.
> Terug naar boven

Welke studierichtingen kan ik volgen binnen het domein Economie & Organisatie?

Op onze website onder ‘studieaanbod’ vind je alle studierichtingen terug binnen het domein Economie & Organisatie. Bij elke studierichting vind je ook welke vakken en hoeveel uren je deze vakken krijgt.
> Terug naar boven

Kan mijn kind op internaat?

Er is een internaat op de campus. Op de website vind je helemaal bovenaan rechts een tabblad ‘Studentenhuis’. Daar vind je meer informatie over het internaat.
> Terug naar boven

Zijn er op school maaltijden te verkrijgen?
 Er worden belegde broodjes aangeboden. De leerlingen van het 5de, 6de en 7de kunnen 's middags ook soep bestellen. Dit alles aan democratische prijzen. 
> Terug naar boven

Is er een goede busverbinding naar het Atlas College en naar E&O?

De Lijn heeft de dienstregelingen aangepast aan de schooluren van onze campus. Hierdoor kunnen onze leerlingen in principe steeds tijdig op school geraken alsook weer terug met de bus naar huis. De bushaltes zijn gelegen in de nabijheid van de school.
> Terug naar boven

Ik kom met de auto naar school. Waar kan ik parkeren?

Voor leerlingen die met de auto naar school komen is er de mogelijkheid tot parkeren op de parking gelegen langs de Mosselerlaan. De parking voor het hoofgebouw is een personeelsparking, dus hier mogen leerlingen niet parkeren.
> Terug naar boven

Mogen we op school een GSM gebruiken?

In de klaslokalen is GSM-gebruik verboden. Op de speelplaats en in de eetzaal mag je je GSM wel gebruiken.
> Terug naar boven

Is er een mogelijkheid om op school te studeren na de school?

De school biedt de mogelijkheid tot een begeleide avondstudie op maandag, dinsdag, donderdag van 15.40 u. tot 17.15 u. Om 16.30 u. is er de mogelijkheid om de avondstudie  te verlaten. Tijdens de examens kan je in de namiddag op school studeren.
> Terug naar boven

Kan ik de school bezichtigen?

Wegens de coronamaatregelen kan dat dat enkel op afspraak. In april hopen we je wel te mogen verwelkomen tijdens de infodag. Meer informatie hieromtrent volgt spoedig via onze website.
> Terug naar boven

KOSTEN

Wat is de werkwijze bij het aankopen van boeken en materialen?

Bij inschrijving ontvang je een boekenlijst met daarop de benodigde boeken en materialen en het bijbehorende kostenplaatje. Indien je thuis over een exemplaar beschikt, kan je dat hierop aanduiden. We werken hoofdzakelijk met huurboeken en werkschriften. In augustus vindt de boeken-en materialenbeurs plaats, waar je de bestelde boeken en materialen kan afhalen. Je dient pas later te betalen.

Leerlingen van de tweede graad werken met een laptop op school. Vanuit pedagogisch-didactisch, maar ook vanuit sociaal oogpunt vinden we het belangrijk dat elke leerling op elk moment over een krachtige leeromgeving kan beschikken. Een computer hoort in het moderne onderwijs bij de basisuitrusting van elke leerling.

> Terug naar boven

Hoe verloopt de betaling?

Bij het begin van het schooljaar heb je de keuze op welke wijze je de schoolrekening van oktober wilt betalen:

  • Ofwel in 1 keer via overschrijving: je betaalt de factuur binnen 30 dagen via overschrijving. Dit heeft als voordeel dat je de rest van het schooljaar niets meer hoeft te betalen. Enkel begin juli volgt een minimale afrekening.
  • Ofwel in 8 keer via domiciliëring: na ontvangst van de factuur hoef je niets te doen. Wij zorgen voor de inning. Elke 5de werkdag van de maand gaat 1/8ste van het factuurbedrag van je rekening gedurende de maanden november t.e.m. juni. Hierdoor spreid je de schoolkosten over een periode van 8 maanden. Begin juli ontvang je een minimale afrekening.

Transparantie:

  • Op de factuur in oktober staat gedetailleerd welke handboeken, cursussen, materialen de leerling heeft ontvangen. Daarnaast vermelden we aparte voorschotten voor activiteiten/uitstappen, kopieën, praktijk-of atelierbijdrage. De afrekening van begin juli geeft je een opsomming van alle activiteiten/uitstappen die hebben plaatsgevonden, alsook het aantal leskopieën dat je in rekening werden gebracht. Door de verrekening met het voorschot is deze afrekening dus minimaal.
  • Voor meer informatie kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de boekhouding/boekenadministratie.

> Terug naar boven

STAGES

Moet mijn zoon/dochter stage doen?

Binnen het lessenpakket van de leerlingen van de derde graad van het domein Economie & Organisatie zitten binnen heel wat richtingen stage-uren. Dat is het geval voor alle studierichtingen waarbij de leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook de richtingen BI, IT, MO en CM uit de doorstroomrichtingen horen hierbij. Deze stage-uren vormen een verplicht onderdeel van de opleiding. Het aantal stage-uren vind je terug op onze website onder de knop ‘studieaanbod - lessentabellen’. Voor meer informatie over de stages neem je best contact op met de stagecoördinator.
> Terug naar boven

ZORG / WELBEVINDEN

Mijn zoon/dochter heeft een leerstoornis. Wordt hier rekening mee gehouden?

We bieden voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. Als op vraag van de leerling, leerkracht en/of ouders blijkt dat dit niet voldoende is, wordt er een overleg gepland en kan een individueel begeleidingsplan opgesteld worden. Dit kan op elk moment in het schooljaar. Tijdens de examens voorzien we de mogelijkheid om langer te werken en kan er, indien nodig, gebruikgemaakt worden van voorleessoftware.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft een gedragsprobleem. Hoe gaan jullie daarmee om?

We bieden voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. Indien we merken dat dit niet voldoende is, wordt er na overleg met de leerling, ouders en het lerarenteam een individueel begeleidingsplan opgesteld. Dit kan op elk moment in het schooljaar.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft een probleem met zijn/haar gezondheid. Hoe pakken jullie dit aan?

Hier gaan we in de eerste plaats in gesprek met de ouders en hun zoon/dochter. We bekijken samen welke aanpak nodig is, welke informatie er naar de leerkrachten moet gaan enz.
> Terug naar boven

Ik wil als ouder met iemand praten. Hoe pak ik dit aan?

Je kan steeds bij leerlingenbegeleiding terecht voor een gesprek. Hiervoor kan je de school telefonisch contacteren op het nummer 089 33 37 00. Een secretariaatsmedewerker zal je doorverbinden met een leerlingenbegeleider. We maken dan samen een afspraak voor een individueel gesprek. Indien je dit wenst, kan je ons ook bereiken via mail of via Smartschool.
> Terug naar boven

STUDIEKEUZE

Mijn zoon/dochter twijfelt over zijn/haar studiekeuze? Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Onze coördinatoren voorzien gedurende de hele schoolloopbaan momenten waarbij er stil wordt gestaan bij de studiekeuze van de leerlingen. Zowel leerling, ouders, klastitularissen en vakleerkrachten worden betrokken in dit traject. Voor meer informatie over de studiekeuze kunnen jullie terecht bij de coördinatoren.
> Terug naar boven

Kan ik tijdens het schooljaar nog van studierichting veranderen?

Dat kan. Wel steeds in overleg met de coördinatoren en/of directie en op voorwaarde dat er plaats is in de nieuwe studierichting. Let wel op! Na 15 januari is het niet meer mogelijk om van studierichting te veranderen.
> Terug naar boven

ACTIVITEITEN

Gaat mijn zoon/dochter op (buitenlandse) reis?

In de loop van het vierde jaar gaan de leerlingen op uitdaging. Dit is een tweedaagse uitstap (in België) waarop de leerlingen mentale en fysieke grenzen verleggen. 

Onze vijfdejaars BSO gaan op driedaagse uitstap naar Ieper waar ze gaan proeven van de geschiedenis over WOI.

Voor de leerlingen van het 6de (D-stroom) voorzien we een eindejaarsreis. Als de coronamaatregelen het toelaten, gaan we in mei met onze leerlingen richting Valencia. De leerlingen van de A-stroom trekken in diezelfde periode naar Parijs. 

De leerlingen van 7BM gaan ieder jaar naar de buitenlandse beurs in Praag en de leerlingen van 7LO gaan op tweedaagse naar Rotterdam.

Naast deze meerdaagse uitstappen staan er ook ééndaagse activiteiten gepland die kaderen binnen de leerplandoelstellingen.
> Terug naar boven

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in