Train de trainer

Twee leerkrachten van E&O volgden gedurende 5 dagen een cursus 'Train de trainer' van het Rode Kruis. Ze werden opgeleid om leerlingen eerste hulp aan te leren en mogen zich nu ‘Lesgever Eerstehulpverlening Onderwijs’. noemen. Daarmee kunnen ze de cursussen Eerste hulp (basiscursus), Helper (vervolgcursus) en de cursus 'Reanimeren en defibrilleren' organiseren voor leerlingen van de campus. Ook 'Bedrijfseerstehulp' en het uitreiken van brevetten (aan leerlingen 16+) behoort vanaf nu tot hun mogelijkheden. Bovendien mogen ze ook collega's de technieken EHBO aanleren, wel zonder brevet in dat geval.
Een veilig gevoel!


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen