Veilig in het verkeer

Gedurende twee weken was VSV te gast op het Atlas College en kregen de derde- en de zesdejaars meer inzicht in veilig verkeer. Voor de derdejaars was er een quiz en eveneens informatiesessies.‘Verkeersgetuigen’ is een project waarbij jongeren die gehandicapt raakten door een verkeersongeval of hun nabestaanden hun ervaringen aan andere jongeren meegeven. Zij vertellen 16 tot 18-jarigen in klasverband (derde graad secundair onderwijs) over hun leven voor het ongeval, over oorzaak en verwerking van het ongeval en wat daar (on)rechtstreeks uit voortvloeit, zoals revalidatie en het opbouwen van een nieuw leven.

De bedoeling van ‘verkeersgetuigen’ is bij onervaren verkeersdeelnemers inzicht te creëren in het probleem ‘onveilig rijgedrag’ en op die manier hun mentaliteitsvorming positief te beïnvloeden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in