Economie-Wiskunde (D)

"Economische - Wiskunde, de weg naar een duurzame wereld"

Profiel

De studierichting Economie - Wiskunde sluit inhoudelijk aan op de richting Economische Wetenschappen.
Het is een opleiding waar je theoretische en abstracte leerinhouden leert verwerken. Daarbij verwerf je inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en en sociaal-economische problemen.


En daarna?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. De richting bereidt je voor op een economische en sterk wiskundige academische of eventueel professionele bacheloropleiding.


Lessentabel

Economie-Wiskunde

5de

Algemene vorming

8

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

5

Algemene economie

4

Toegepaste informatica

1

Moderne talen

10

Engels

2

Frans

3

English

4

Academisch taalgebruik

1

Wetenschappen-Wiskunde

9

Natuurwetenschappen

2

Statistiek

1

Wiskunde

6

TOTAAL

32Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen