Economie-Moderne Talen (D)

"Economische - Moderne Talen, de weg naar een duurzame wereld"

Profiel

Economie - Moderne Talen staat voor een sterk theoretische opleiding waar ondernemerschap, economie en talenkennis hand in hand gaan. Je hebt een uitgesproken aanleg voor moderne talen en verdiept je graag in de achtergrond ervan, maar bent ook geboeid door het bedrijsleven en de organisatie van een bedrijf. Je verwerft inzichten in economische systemen (micro- en macro-economie) en sociaal-economische problemen.


En daarna?

Met dit diploma op zak kan je na het secundair verschillende opleidingen volgen, van een professionele en academische bachelor tot master, binnen de studiegebieden economie en talen, maar ook daarbuiten.


Lessentabel

Economie-Moderne Talen

5de

Algemene vorming

8

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

5

Algemene economie

4

Toegepaste informatica

1

Moderne talen

13

Duits

2

Engels

3

Frans

3

English

4

Academisch taalgebruik

1

Wetenschappen-Wiskunde

6

Natuurwetenschappen

2

Statistiek

1

Wiskunde

3

TOTAAL

32Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen