Moderne Talen (D)

"Moderne Talen opent de wereld voor jou"

Profiel

Moderne Talen staat voor een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.
Je verdiept je communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Ook leer je Duits én Spaans. Je oefent je in het lezen en begrijpen van zakelijke en literaire teksten. Daarnaast word je ook uitgedaagd op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

En daarna?

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors.

Lessentabel

Moderne Talen

5de

Algemene vorming

8

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

1

ICT

1

Moderne talen

18

Duits

2

Engels

3

Frans

5

Nederlands

4

Spaans
2
Taaltechnologie
1
Academisch taalgebruik
1

Wetenschappen-Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

2

Statistiek

1

Wiskunde

2

TOTAAL

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen