Menu

Bedrijfswetenschappen (D)

"De brug tussen theoretische en praktische economie"

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om je vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Profiel

Als leerling Bedrijfswetenschappen toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Lessentabel

Bedrijfswetenschappen (BW)


3de

4de

Algemene vorming

8

7

Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2
Sociale activiteit 1 1
MEAV 1

0

Domeinspecifieke vakken

8 8

Economie

6

6
Expertuur ICT
1
1
ICT-project 1 1

Talen

9

10

Duits 0 1

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

4

4
Wetenschappen en wiskunde
7
7
Biologie 

1

1

Chemie 1 1
Fysica 1 1

Wiskunde

4
4

TOTAAL

32

32

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen