Taal en Communicatie (D/A)

"Samen creatief communiceren."

Taal en Communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je ontdekt verschillende soorten, vormen en componenten van communicatie en je reflecteert op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van jezelf en van anderen. Je wordt gevormd in het ondersteunen van communicatieprojecten en -acties, rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

Profiel

Als leerling Taal en Communicatie ben je sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Je bent sociaal vaardig, hebt een sterk taalgevoel en je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen. Je hebt interesse in communicatie en media en je bent nieuwsgierig naar andere culturen. Je ziet het als een uitdaging om zelf communicatieproducten te ontwerpen en de planning en uitvoering van communicatieprojecten te ondersteunen

Lessentabel

Taal en Communicatie (TC)


3de

4de

Algemene vorming

7

7

Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2
Sociale activiteit 1 1

Richtingspecifieke vorming

9

9

Public Relations

5

5
Economie project

1

1

ICT

2

2

Talen

11

12
Duits 1

2

Engels

3

3

Frans

4

4

Nederlands

4

4

Wetenschappen en wiskunde 5

4

Natuurwetenschappen 2

1

Wiskunde

3 3

TOTAAL

32

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen