Veelgestelde vragenWat is de basisvorming?

Dat is het pakket van vakken dat elke leerling in het eerste jaar moet volgen. Dit is zo bepaald door de overheid.
> Terug naar boven

Wat moeten we dan nog kiezen?

De basisvorming in 1A heeft 27 lesuren. Dat wordt aangevuld tot 32 lesuren. Je maakt dus een keuze voor 5 lesuren. (TALENT 1 en eventueel ook TALENT 2)
> Terug naar boven

Wat is Talent 1 en Talent 2?

Talent 1 en Talent 2 zijn de keuzes die je zelf maakt. (5 lesuren samen) Als je bij Talent 2 Sport kiest, kan je één van de sporten kiezen die staan opgesomd bij Optie. Als je als Talent 1 Latijn of STEM kiest heb je reeds 5 lesuren en moet je geen Talent 2 kiezen.
> Terug naar boven

Wat zijn optie-uren? Zijn die verplicht?

Boven op de 32 verplichte lesuren kan je in onze school nog twee uren extra kiezen. Dat is niet verplicht. Het geeft je de mogelijkheid om een extra talent te verkennen of om nog 2 u. extra toe te voegen aan je Talent 2. Je hebt dan iedere week 34 lesuren.
> Terug naar boven

Kan ik Latijn en STEM ook combineren met Talent 2 en/of met een optie?

In Latijn en STEM bevat Talent 1 reeds 5 lesuren. Je kan dus geen Talent 2 kiezen. Wel kan je nog een optie (2 lesuren) kiezen.
> Terug naar boven

Welke keuze is heel algemeen?

Al de keuzes uit Talent 1 zijn nog verkennend. Bij de keuze van Frans en wiskunde kies je niets uitgesproken en kies je voor uitbreiding of remediëring van vakken uit de basisvorming.
> Terug naar boven

Kan ik mijn keuze voor Talent 1 en Talent 2 nog veranderen?

In principe maak je een keuze voor het hele schooljaar. Het volgend schooljaar kan je een andere keuze maken. Op advies van de klassenraad kan je wel eventueel veranderen van Talent 1 of 2.
> Terug naar boven

Bepaalt mijn keuze voor het eerste jaar ook al wat ik in het tweede jaar moet doen?

In het tweede jaar mag je opnieuw kiezen. Je kan gerust iets anders kiezen als je een ander talent wilt verkennen.
> Terug naar boven

Wat kies ik best als ik graag wiskunde en wetenschappen doe?

Als je graag wiskunde en wetenschappen doet, kan je kiezen voor STEM of voor Frans/wiskunde in combinatie met Talent 2 STEM.
> Terug naar boven

Is er ook al een technische richting in het eerste jaar?

In de eerste graad spreken we nog niet van ASO -TSO – KSO en BSO, maar van leerjaar A en leerjaar B.
> Terug naar boven

Welk Talent 1 heeft meer uren praktijk?

In Talent 1 Technische Activiteiten en Talent 1 Sociale Vorming zijn de leerlingen vaker praktisch bezig. (technieklokaal, keuken, …)
> Terug naar boven

Wat is een goede keuze als ik in het derde jaar TSO wil volgen?

Dat hangt er een beetje van af welke richting je in het TSO wilt volgen. Je mag ons gerust contacteren voor een goed advies.
> Terug naar boven

Wat is een goede keuze als ik in het derde jaar naar het KSO wil?

Vanuit elk talent kan je nog naar het KSO, maar je kan in het eerste jaar al kiezen voor Talent 1 Kunst en dat nog aanvullen met 2 u Kunst. Zo kan je al kennismaken met verschillende kunstvormen.
> Terug naar boven

Wat is 1OK?

1OK is eigenlijk het eerste leerjaar B. Als je geen getuigschrift van de lagere school hebt, moet je starten in 1B. 1OK staat voor Oriëntatieklas.
> Terug naar boven

Kan ik zelf kiezen voor 1A of 1B?

Neen. Als je een getuigschrift van de lagere school hebt, moet je starten in 1A. Als je geen getuigschrift hebt, maar een attest, start je in 1B.
> Terug naar boven

Kan ik in 1B (1OK) ook kiezen voor sport?

Ja, ook in 1B kan je kiezen voor SPORT in Talent 1. Je kan er op vrijwillige basis ook de optie (2 extra lesuren) bij kiezen.
> Terug naar boven

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

In 1OK zitten er gemiddeld 12 leerlingen. In de 1A klassen is het aantal rond de 20.
> Terug naar boven

Mag ik bij een vriendje in de klas zitten?

Ja. Bij inschrijving mag je vragen om bij een vriendje te zitten. De voorwaarde is wel dat je vriendje dezelfde keuze maakt in Talent 1.
> Terug naar boven

Wanneer kan ik inschrijven?

  • elke schooldag van 08.30 u. tot 16.00 u.
  • Tijdens de vakantie van 01/07 t.e.m. 08/07 en vanaf 16/08, van maandag tot vrijdag van 09.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u.

> Terug naar boven

Is er nog een opendeurdag? Kunnen we de school bezichtigen?

De Open Atlasdag staat gepland op zaterdag 23 april 2022. Je kan voordien ook een bubbelbezoek reserveren, als je graag een kijkje neemt in onze school.

> Terug naar boven

Wat heb ik nodig om online in te schrijven via de website?

KIDS ID of identiteitskaart, geldig e-mailadres van een ouder, adresgegevens. > Terug naar boven

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in