Lessenrooster

De lessenrooster van uw zoon/dochter is steeds te raadplegen in de digitale schoolagenda op Smartschool.

Belangrijk dat jullie weten dat:

* er soms een vak wisselt (door afwezigheid van een leerkracht). Zorg dus steeds dat je de nodige boeken en materialen bij hebt van de vakken die in je schoolagenda vermeld staan.

* jullie materiaal voorzien om een studie-uur te vullen vb. kladschrift , boek, tekening, vakken waarvoor je moet studeren...

* als je 3u studie na mekaar hebt op een dag, we graag een alternatief (vb. film) aanbieden i.p.v. studieKom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in