Ligging

Junior Atlas College
Collegelaan 1 - 3600 Genk
Tel.: 089-57 40 00

Alle wegen leiden naar… Het Atlas College

Door de centrale ligging van het Atlas College is het makkelijk tebereiken vanuit alle randgemeenten.

Diverse bushaltes liggen in de onmiddellijke nabijheid van deschool. Bovendien zijn de schooluren afgestemd op het openbaarvervoer. De school is trouwens niet alleen bereikbaar via deCollegelaan, maar ook via de Weg naar As en voor fietsersvia de Reinpadstraat. De leerlingen die per fiets naar schoolkomen, kunnen gebruik maken van de overdekte en afgeslotenfietsenstalling langs de Reinpadstraat. Voor verdere inlichtingenin verband met busuren en opstapplaatsen kan je steeds op onssecretariaat terecht.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in