Dagindeling

De school begint om 8.25 u. Dan gaat de eerste bel, die aangeeft dat het tijd is om naar de klas te gaan. De eerste les begint om 8.30 u (bij de tweede bel).

Opdat alle leerlingen tijdig hun bus zouden kunnen halen, laten we de school niet later eindigen dan 16.01 u. Daarvoor wordt het lesrooster als volgt aangepast:

  • op maandag zijn er 8 lesuren; de middagpauze wordt ingekort;
  • een aantal lesuren wordt ingekort met een minuut;
  • op dinsdag en donderdag zijn er slechts 7 lesuren. Het 7de lesuur duurt dan wel 75 minuten i.p.v. 50: een drie- (of meer)uurs vak wordt dus gegeven in twee blokken van 1,5 uur;

Dit betekent dat de school op maandag, dinsdag en donderdag eindigt om 16.01 u. en op vrijdag om 15.40 u. Op woensdag is er een halve lesdag. Omwille van organisatorische redenen (beter gebruik van de infrastructuur) behoudt de school het recht om sommige lessen in te richten op woensdagnamiddag. De leerlingen zijn dan lesvrij op vrijdagnamiddag.

In de Atlasgids (deel 2) die je in september krijgt, vind je de dagindeling in detail.

Middagpauze

Tijdens de middagpauze blijven de leerlingen van de tweede graad op het domein Kunst & Vormgeving, tenzij ze (met een leerlingenkaart) de toelating hebben om thuis te gaan eten. Leerlingen van de derde graad mogen op de connector van Atlas College.

De leerlingen die ‘s middags op school blijven, kunnen bij hun broodmaaltijd een gezonde frisdrank kopen (drankautomaten) of soep.


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in