Dagindeling

De school begint om 8.25 u. Dan gaat de eerste bel, die aangeeft dat het tijd is om naar de klas te gaan. De eerste les begint om 8.30 u (bij de tweede bel).

Op maandag en donderdag zijn er 8 lesuren; de school eindigt om 16.30 u. Op dinsdag en vrijdag zijn er 7 lesuren en eindigt de school om 15.40 u.

Op woensdag is er een halve lesdag. Omwille van organisatorische redenen (beter gebruik van de infrastructuur) behoudt de school het recht om sommige lessen in te richten op woensdagnamiddag. De leerlingen zijn dan lesvrij op vrijdagnamiddag.

In de Atlasgids (deel 2) vind je de dagindeling in detail.

Middagpauze

Tijdens de middagpauze blijven de leerlingen van de tweede graad op het domein Kunst & Vormgeving, tenzij ze (met een leerlingenkaart) de toelating hebben om thuis te gaan eten. Leerlingen van de derde graad mogen op de connector van Atlas College.

De leerlingen die ‘s middags op school blijven, kunnen bij hun broodmaaltijd een gezonde frisdrank kopen (drankautomaten) of soep.


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in