Klemtonen

De ATLAS missie en visie worden op Kunst & Vormgeving in een aantal artistieke en creatieve krachtlijnen vertaald.

Onze pedagogische inspiratie

  • Voor de zoektocht met de leerling K&V naar waarheid, zelfrealisatie en verantwoordelijkheidszin hanteren we de ‘schoolbrede attitude’: engagement gebaseerd op kritisch denken, respect en communicatie (luisterbereidheid en zelfreflectie).

Ons pedagogisch handelen

  • We koesteren de unieke leerkracht/leerling relatie waarbij communicatie de basis is voor elk handelen en gebaseerd is op respect en vertrouwen.We vertrekken van de positieve betrokkenheid, de bekrachtiging, grenzen stellen, monitoring en problemsolving.

Ons pedagogisch proces

  • We realiseren het algemeen vormend karakter van kunstonderwijs en zien kunst en creativiteit als basis voor een algemene creativiteit en een kijk op de wereld.
  • We weten een juiste oriëntering als noodzakelijk.

Onze pedagogische context

  • We gaan op zoek naar een waardevolle invulling via kunst en creativiteit van de commerciële ik-gerichte maatschappij.
  • We willen ons onderwijs continu bijsturen op allerlei vlakken (organisatorisch, didactisch, inhoudelijk,…).
  • We verrijken ons onderwijs met 'glokale’ kunst als uitgangspunt.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen