Architecturale & Binnenhuiskunst (D)

"Om te ontwerpen moet je eerst alles in vraag durven stellen" - Eileen Gray

Binnen Architecturale- en Binnenhuiskunst leer je dat vorm, ruimte, functie, constructie en materiaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Specifieke vakken leren je onder andere waarnemen, ontwerpen, exact meetkundig-, bouwkundig- en computertekenen en kleuren harmonisch combineren. Op het einde van je zesde jaar ben je klaar voor zowel academische als professionele bachelors binnen de studiegebieden Architectuur, Audiovisuele en beeldende kunst en Industriële wetenschappen en Technologie (Productdesign, Conservatie en restauratie, Bouwkunde, Industrieel ontwerpen …)


Profiel

Heb je nauwkeurig werken in je vingers en word je enthousiast van architectuur en binnenhuiskunst? Dan is ABK zeker iets voor jou!


Lessentabel

Architecturale & binnenhuiskunst (ABK)


6de

Algemene vorming

8

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Godsdienst

2

Kunstgeschiedenis

2

Moderne talen

7

Nederlands

3

Frans

2

Engels

2

Wiskunde-Wetenschappen

4

Wiskunde

2

Natuurwetenschappen

1

Toegepaste wetenschappen

1

Kunstvakken

14

Binnenhuiskunst

6

Architectuurontwerp

5

Architectuurtekenen

-

Bouwkunst

1

Waarneming & voorstelling

2

*Concept of filosofie

1

TOTAAL

34

ABK in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen