Beeldende en Audiovisuele Vorming (D)

Profiel

Denk je in beelden en niet in woorden? Heb je een grote interesse in beeldcultuur, media en kunst?

In de richting Beeldende & Audiovisuele Vorming bestudeer je de wereld door middel van kunst, beeldcultuur & multimedia, wiskunde en taal. Je maakt kennis met fotografie, film, video, geluid en montage. Je verwerft inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Daarnaast leer je verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Tekenen, vormgeven, schilderen, taal, klank, fotografie en video worden allemaal middelen om een thema uit te werken en in beeld te brengen. 

In Beeldende & Audiovisuele Vorming leer je abstract denken en zelfstandig werken en ontwikkel je je beeldende en audiovisuele kennis en vaardigheden. Je kiest voor deze vormingsrichting als je ook theoretisch sterk bent.

Lessentabel


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in