Beeldende en Audiovisuele Vorming (D)

Profiel

Denk je in beelden en niet in woorden? Heb je een grote interesse in beeldcultuur, media en kunst?

In de richting Beeldende & Audiovisuele Vorming bestudeer je de wereld door middel van kunst, beeldcultuur & multimedia, wiskunde en taal. Je maakt kennis met fotografie, film, video, geluid en montage. Je verwerft inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Daarnaast leer je verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Tekenen, vormgeven, schilderen, taal, klank, fotografie en video worden allemaal middelen om een thema uit te werken en in beeld te brengen. 

In Beeldende & Audiovisuele Vorming leer je abstract denken en zelfstandig werken en ontwikkel je je beeldende en audiovisuele kennis en vaardigheden. Je kiest voor deze vormingsrichting als je ook theoretisch sterk bent.

Lessentabel

3de jaar Beeldende en Audiovisuele Vorming D
ABV 3de
Algemene Vorming 24
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
3
Kunstgeschiedenis
2
Kunstvakken

10

ABC
2
Studio (Audiovisuele Vorming)
4
Atelier (Beeldende Vorming)

4

Meav*
TOTAAL
34

*Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

Expert-uur (in het 3de jaar)

Je talent ontdekken en verder excelleren, dat is onze missie op het Atlas College.
Op basis van je talent krijg je bij ons een degelijke basis en richtingsspecifieke vorming. Binnen iedere richting bieden we je daarnaast expert-uren aan: specifieke lesuren die zorgen voor een verdieping of verbreding van je studierichting.

• In onze beeldende en audiovisuele richtingen gaat het om de vakken Studio en Atelier.
• In de architecturale en beeldende richtingen gaat het om de vakken Lab en Atelier.
• In Woordkunst Drama worden de expert-uren ingevuld door Woord en Theaterspel, in Dans door Klassieke Dans en Hedendaagse Dans.

OPTIES (in het 3de jaar)

In het 3de jaar heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een sportieve optie van twee lesuren. Deze komt één uur bovenop je lessenpakket en vraagt één uur zelfstudie. Opgelet, je kan enkel een optie volgen als je de goedkeuring van de directie hebt en een engagement aangaat om gemiste leerstof van één lesuur op zelfstandige basis in te halen.

Wil je een sportieve uitdaging, dan kan je kiezen voor :
Gymnastiek*
Mountainbike**
Omnisport
Paardrijden**
Tennis**
Voetbal**
Volleybal**

* Voor deze optie dien je een instaptest af te leggen.
** Voor deze optie dien je aangesloten te zijn bij een club.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in