Samen leren

Samen LEREN om je plaats in de wereld te ontdekken

Om zicht te krijgen op eigen talenten, om studiekeuzes te maken die daarbij aansluiten, om talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen in functie van persoonlijke groei, om de nodige kennis en 21e eeuwse vaardigheden te verwerven om te participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt leggen we de focus op

studiebegeleiding

 • Wij leggen de focus op het didactische vlak en gebruiken werkvormen en -middelen die een zo goed mogelijk resultaat opleveren bij de leerlingen en die het best voorbereiden op het Hoger Onderwijs of op de arbeidsmarkt. Coöperatieve en zelfstandige werkvormen en het inzetten van pedagogische ICT-middelen krijgen onze speciale aandacht. Leerplannen en eindtermen zijn daarbij onze leidraad.
 • Wij leggen de focus op differentiatie, studiebegeleiding en remediëring. Op die manier krijgen sterkere leerlingen extra uitdagingen. De minder sterke leerlingen of de leerlingen met een minder schoolgericht thuismilieu of met een taalachterstand krijgen dan weer de ondersteuning die het hen mogelijk maakt zich waar te maken in de studierichting die hen ligt.
 • Wij leggen de focus op leren leren. We helpen leerlingen een studiemethode te ontwikkelen die het best aanleunt bij hun leeftijd en hun leerstijl.
 • Wij leggen de focus op de noodzaak van levenslang leren, nodig in de huidige snel evoluerende maatschappij waar geen enkele kennis, geen enkele competentie definitief verworven is.
 • Wij leggen de focus op de ontwikkeling van de 21st Century Skills, nodig in een door technologie en digitalisering snel evoluerende maatschappij, waardoor leven, werken en functioneren veranderen. Leerlingen hebben de 21e eeuwse vaardigheden nodig. Vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.
 • Wij leggen de focus op de ondersteuning van leerlingen met een leerstoornis en vanuit het inclusief onderwijs, op leerlingen met een handicap, om ze binnen onze draagkracht zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden in hun studie.

studiekeuzebegeleiding

 • Wij leggen de focus op de leerlingenoriëntering. Elke leerling heeft recht op de studierichting die het best aansluit bij zijn of haar interesses en capaciteiten.
 • Wij leggen de focus op het brede studieaanbod van het Atlas College, bestaande uit het Junior College en 6 domeinen in de bovenbouw.
  • Het Junior College staat voor een brede eerste graad met een brede gemeenschappelijke vorming en een traject om talenten te ontdekken. Zo krijgen ouders en leerlingen professionele ondersteuning om verantwoorde keuzes te maken naar de bovenbouwdomeinen.
  • De bovenbouwdomeinen beslaan alle domeinen van het aanbod S.O. zodat leerlingen kunnen instromen in de studierichting die hen het best ligt. Indien nodig proberen we late instromers via inhaalprogramma’s bij te werken.