Katholieke dialoogschool

Het Atlas College wil jongeren helpen hun talenten te ontplooien en uit te groeien tot volwassen en evenwichtige mensen met een ruim maatschappelijk en sociaal engagement. Onze visie op mens en samenleving is christelijk geïnspireerd. Ze is gebaseerd op de evangelische liefde zoals de Bijbel verhaalt en Jezus heeft voorgeleefd.

Deze christelijke inspiratie krijgt gestalte in enkele waarden die fundamenteel deel uitmaken van onze schoolcultuur. Niet in grote woorden, maar eerder door een authentieke, levensechte beleving ervan.

Onze school wil een hartelijke school zijn voor iedereen: leerlingen, ouders en personeelsleden. Onze school is een inclusieve school. We dragen zorg voor de unieke talenten van elke leerling met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. Het uitgangspunt is de naastenliefde. We willen iedereen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Kortom, we willen een hartelijke, talentvolle en katholieke dialoogschool zijn.