Veelgestelde vragenWat is eigenlijk het verschil tussen BSO en (D)BSO?

In het BSO heb je 10 uren algemene vakken en de rest praktijkvakken. Ons domein is een centrum voor deeltijds beroepsonderwijs. In (D)BSO heb je slechts twee vakken: algemene vorming en beroepsgerichte vorming. Je komt 15 uur per week naar school, de rest van je opleiding volg je op een (reële) werkvloer.

Na het zesde jaar BSO krijg je een getuigschrift. Wil je je diploma behalen, dan moet je nog een 7de jaar BSO volgen. Dit wordt zeker aangeraden. In het BSO heb je slechts een beperkt aantal examens per examenperiode (meestal de hoofdvakken). De nadruk ligt hier vooral op ‘permanentie evaluatie’.

In het (D)BSO kan je dezelfde getuigschriften en hetzelfde diploma behalen als in het BSO, als je tenminste in het bezit bent van één certificaat beroepsgerichte vorming. In het (D)BSO bestaan geen examens, je wordt permanent geëvalueerd en je volgt een individueel traject op maat.
> Terug naar boven

Duaal leren versus Leren & Werken

In School & Werk kan je naast de modulaire en lineaire opleidingen uit het stelsel leren & werken die niet graadsgebonden zijn ook kiezen voor duaal leren. Deze opleidingen zijn op dit moment uitgewerkt voor de derde graad BSO, TSO en een aantal specialisatiejaren. Toekomstgericht zullen er ook opleidingen voor de tweede graad worden uitgewerkt in het duaal leren.
> Terug naar boven

Vanaf wanneer kan ik kiezen voor deeltijds onderwijs?

Je kan deeltijds onderwijs volgen als je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Dit is als je de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt of als je 15 jaar bent en de eerste twee leerjaren van de eerste graad hebt gevolgd.
> Terug naar boven

Deeltijds onderwijs: twee dagen naar school en dan?

Je volgt in het deeltijds onderwijs 15 uur les op school en daarnaast krijg je een invulling van minimum 13 uur via:

  • een aanloopfase
  • een overeenkomst alternerende opleiding

Een duale opleiding is een vorm van geïndividualiseerd onderwijs. In een opleidingsplan wordt afgesproken welke delen van je opleiding je op school krijgt en voor welk deel je wordt opgeleid in jouw leerbedrijf.

Per week krijg je dus een opleiding van minimum 28 uur.
> Terug naar boven

NIEUW vanaf 2020-2021: De leerhub

Geen vakken, geen uurrooster, geen leerkrachten… In de leerhub ga je gepersonaliseerd leren onder begeleiding van een coach. Je daagt je zelf uit door het kiezen van een challenge en gaat samen met je coach op pad. Jij bepaalt de route en het resultaat. Via deze leerweg kan je dezelfde getuigschriften en hetzelfde diploma behalen zoals uitgereikt wordt in het (D)BSO.
> Terug naar boven

Wat zijn de begin- en eindtijden van de school?

De school opent de poort om 8.00u. De les begint om 8.30u. Bij een lesdag met zeven lesuren stoppen de lessen om 15.10u. Voor wie dan nog een achtste uur volgt zullen de lessen eindigen om 16.00u.

Kies je voor de leerweg van de leerhub, dan kan je tussen 8.00 uur en 17.00 uur terecht. Jij stelt je planning op in samenspraak met je coach.
> Terug naar boven

Waar is de school gevestigd?

Het domein School & Werk is niet gelegen op de grote Atlas campus. Onze gebouwen zijn gelegen op de Minderbroedersstraat 14 te Genk. Sommige opleidingen krijgen les op de T2-campus in het Thor-park.
> Terug naar boven

Hoe groot zijn de klassen en mag mijn zoon/dochter kiezen in welke hij/zij het zit?

De klasgroep wordt bepaald door het aanvullend traject dat je zal volgen. We trachten de klasgroepen zo klein mogelijk te houden om het lesgeven en leren optimaal te laten verlopen. Onze leerlingen volgen een individueel traject, op eigen tempo.
> Terug naar boven

Hoeveel kost mijn opleiding?

Voor iedere opleiding is er een vast bedrag waarmee het cursusmateriaal en de administratieve kosten worden gedekt. Daarnaast betaal je een bijdrage voor de grondstoffen die in je opleiding gebruikt worden. In sommige opleidingen moeten de leerlingen werkkledij van de school aankopen. Indien u een vraag heeft over de kosten voor een specifieke opleiding, gelieve contact op te nemen met de school.

U mag de schoolrekening verwachten begin november. Hierbij kan u kiezen om dit bedrag in één keer te betalen of indien nodig via gespreide betaling. In geval van dit laatste neemt u contact op met de school.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft een leerstoornis of bijzondere noden. Houdt de school hier rekening mee?

Elke leerling heeft recht op gelijke kansen in het onderwijs. Voor leerlingen met een leerstoornis voorziet de school aan 'brede basiszorg'. Indien dit aanbod niet voldoende blijkt kunnen ouders altijd contact opnemen met de leerlingenbegeleider om een individueel handelingsplan op te stellen. Vergeet dit zeker niet te vermelden bij je inschrijving.
> Terug naar boven

Is er een internaat bij de school?

Vrij Internaat Midden Limburg heeft een vestiging op de grote Atlas Campus. Het studentenhuis beschikt over x-aantal kamers. Indien je hiervan gebruik wil maken en een schooljaar op het internaat wil doorbrengen, neem je best even contact op met de school.
> Terug naar boven

Zijn er op school warme maaltijden te verkrijgen?

Neen, er worden belegde broodjes aangeboden. Dit alles aan democratische prijzen. Dit kan zonder bestelling vooraf.
> Terug naar boven

Is er een goede busverbinding naar het Atlascollege en naar S&W?

De Lijn heeft de dienstregelingen aangepast aan de schooluren van onze campus. Hierdoor kunnen onze leerlingen in principe steeds tijdig op school geraken alsook weer terug met de bus naar huis. De bushaltes zijn gelegen in de nabijheid van de school.
> Terug naar boven

Ik kom met de auto naar school. Waar kan ik parkeren?

Voor leerlingen die met de auto naar school komen is er de mogelijkheid tot parkeren op de parking gelegen achter het schoolgebouw De parking voor het gebouw is een personeelsparking, dus hier mogen leerlingen niet parkeren.
> Terug naar boven

Is er Wifi op school?

Er is op onze school geen Wifi voorzien voor de leerlingen.
> Terug naar boven

Mogen we op school een GSM gebruiken?

In de klaslokalen is GSM-gebruik verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht en in functie van je opleiding. Op de speelplaats en in de eetzaal mag je je GSM gebruiken. Op regelmatige basis worden de leerlingen uitgenodigd in een digitaal platform waar tijd genomen wordt om verantwoordelijk te leren omgaan met de nieuwe digitale media.
> Terug naar boven

Mag ik op school oorbellen en/of piercings dragen?

We verwijzen je hierbij graag naar een passage uit het schoolreglement. We vragen een verzorgd voorkomen van de leerlingen. Buitensporige en opvallende kledij kan niet. Het is de coördinator die beslist wat men in het centrum hieronder verstaat. Bv. shorts, bloesjes met spaghettibandjes,… zijn niet toegelaten. Ook willen we jullie er op wijzen dat een werkgever kan vragen om opvallende sieraden uit te doen en tattoos te verbergen. Binnen het centrum is het verboden een hoofddeksel te dragen, tenzij het werkplaatsreglement dit voorschrijft.
> Terug naar boven

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in