1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Architecturale en Binnenhuiskunst

6de jaar - D/A

Binnen Architecturale- en Binnenhuiskunst leer je dat vorm, ruimte, functie, constructie en materiaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Specifieke vakken leren je onder andere waarnemen, ontwerpen, exact meetkundig-, bouwkundig- en computertekenen en kleuren harmonisch combineren. Op het einde van je zesde jaar ben je klaar voor zowel academische als professionele bachelors binnen de studiegebieden Architectuur, Audiovisuele en beeldende kunst en Industriële wetenschappen en Technologie (Productdesign, Conservatie en restauratie, Bouwkunde, Industrieel ontwerpen …)