1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Verzorging

6de jaar - A

In deze studierichting ligt de klemtoom op de praktische aanpak. Het aantal theorievakken is eerder beperkt. Tijdens de praktijkvakken ligt de klemtoon op het ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden. De ontwikkeling van peuters en het proces van het ouder worden komen uitgebreid aan bod. Je traint je in het observeren, rapporteren en in het samenwerken met collega’s. Je leert over EHBO en gezonde voeding. Tijdens de stages in kinderdagverblijven en rusthuizen raak je vertrouwd met zorgsituaties bij peuters en ouderen.