Eerste oudercontact

1e + 2e + 3e graad

Dit oudercontact vindt na school plaats en gebeurt op afspraak. Uw zoon/dochter ontvangt hierover nog de nodige informatie van de klastitularis.
Indien het oudercontact niet op school kan plaatsvinden wegens Covid-19 brengen we u hiervan op de hoogte.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in