Begeleiding

Onze begeleiding is gestoeld op de principes van Nieuwe Autoriteit. Daarbij trachten we nabijheid en betrokkenheid met de leerling uit te stralen binnen een duidelijk afgebakende structuur.

We bieden de jongere geborgenheid binnen de leefwereld van zijn eigen afdeling. Tegelijkertijd zorgen we voor de nodige contacten met andere afdelingen en domeinen. Dat zorgt voor een brede kijk op de samenleving en stimuleert creativiteit en innovatie.

We onthalen iedere jongere gastvrij. Op het niveau van iedere leerling apart proberen we uitdagingen te stellen, zodat zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en ondernemingszin kunnen groeien. We bieden raad en hulp bij problemen, maar aarzelen niet om op de eigen verantwoordelijkheid te wijzen waar nodig.


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in