Maatschappij en Welzijn-Sport (D/A)

Profiel

Lessentabel

3de jaar Maatschappij en welzijn - Sport D/A
MWS 3de
Basisvorming
18
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans

2

Geschiedenis
1
MEAV 1**
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Richtingspecifieke vorming
16
Maatschappij en welzijn:
- Anatomie en fysiologie
- Gezondheid

- Indirecte zorg

- Ontwikkeling en
(ped)agogisch handelen
- Samenleving

10***
Sport en begeleiding
6
TOTAAL
32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in