Sportwetenschappen (D)

"SW biedt een optimale sportieve en wetenschappelijke vorming!"

Heb je nood aan een stevige dagelijkse portie beweging én heb je interesse voor de wetenschappelijke aspecten achter je sportieve prestaties? Kies dan voor Sportwetenschappen. Deze opleiding geeft je inzicht in de fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen van de mens. Je duikt in de wereld van fairplay, teamspirit, verantwoordelijkheid, beweging en wetenschap.

Profiel

Heb je een grote interesse voor wiskunde en wetenschappen? Ben je daarbij een teamspeler, die graag sportieve uitdagingen aangaat en steeds volhardt? Dan is SW jouw richting!

En daarna?

Wil je graag sport en wetenschappen blijven combineren, dan kan je in de 3de graad voor Sportwetenschappen kiezen. Andere richtingen behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Lessentabel

4de jaar Sportwetenschappen D
SW 4de
Algemene vorming
7
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding2*
Sport
3
Extra lesuren sport

3*

Moderne talen
11
Duits

1

Engels
2
Frans

4

Nederlands
4
Wetenschappen-wiskunde
11
Biologie
2
Chemie
2
Fysica
2
Wiskunde
5
TOTAAL
32

* - De 5 uren sport krijgen een specifieke invulling in SW.

OPTIES (vanaf het 4de jaar)

Opties worden in het Atlas College georganiseerd voor alle leerlingen vanaf het 4de jaar. Je bent vrij in de keuze of je al dan niet een optie volgt. De opties worden op woensdag tijdens het 4de en het 5de lesuur georganiseerd.

4de jaar
Ben je een leerling uit Sportwetenschappen die een optie volgt, dan valt er eenuur sport uit het normale lessenrooster weg. Zit je in een andere studierichting dan Sportwetenschappen, dan valt het 4de lesuur op woensdag weg. Je kunt dit uur volgen mits goedkeuring van de directie en het aangaan van een engagementsverklaring om dit lesuur op zelfstandige basis in te halen.

3de graad
We willen de leerlingen van de 3
de graad ook de kans bieden om in het optieverhaal in te stappen. Indien je hiervoor kiest, maken we met jou goede afspraken wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je één uur aan de optie besteedt. Ben je een leerling uit Sportwetenschappen met 6 uren wiskunde, dan kan je geen optie volgen.

Je kan kiezen voor:
Dans
Gymnastiek*
Omnisport
Voetbal** (enkel voor Sportwetenschappen)
Volleybal**

* Voor deze optie dien je een instaptest af te leggen.
** Voor deze optie dien je aangesloten te zijn bij een club.


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in