STEM Elektromechanica (D)

"Oplossingsgericht door het leven!"

Als leerling van deze richting verwerf je competenties met betrekking tot het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen. Je leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Veiligheid, kostprijs en aandacht voor milieu worden in rekening gebracht. Je leert ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software. Planningen worden opgemaakt, gevolgd en eventueel aangepast; zo leer je geleidelijk aan verantwoordelijkheden opnemen.

Leren is gericht op inzichtelijk en creatief denken en handelen, en er is tevens aandacht voor uitvoerende aspecten. Wiskunde en toegepaste wetenschappen (elektriciteit en mechanica) werken ondersteunend in het leerpoces.

In elektriciteit leer je elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen, … Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis. In mechanica verwerf je een basiskennis van theoretische mechanica en pas je dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die erop inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten, … komen aan bod. Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen worden.

Profiel

Je wenst industriële installaties en productiesystemen te installeren, controleren en onderhouden. Je kan zelfstandig werken, een planning opstellen en volgen, en verantwoordelijkheden opnemen. Ook kan je bij groepsopdrachten samenwerken in teamverband en draag je je steentje bij tot het groepsresultaat. Je bent creatief, handig en technisch geïnteresseerd want elektriciteit, mechanica en elektromechanische processen dragen je voorkeur weg. Je bent geïnteresseerd in theorie, maar ook in de technische toepassingen. Je kan een behoorlijke basis theoretische leerstof aan.

En daarna?

Deze richting biedt weinig of geen onmiddellijke tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. Na deze richting is verder studeren in het hoger onderwijs logisch.

Logische vervolgopleidingen :
° Professionele bachelor binnen het domein van de elektromechanica of de initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs groep 1.
° Verdere opleidingsmogelijkheden in SE-n-SE, het volwassenonderwijs, Defensie, politie, …

Tewerkstelling: studietekenaar-constructeur, technisch tekenaar, technicus voor werkvoorbereiding, onderhoudstechnicus (in bedrijven, ziekenhuizen of de haven), fabricagetechnicus, kwaliteitscontroleur, machineregelaar bij het bedienen van CNC-gestuurde machines.

Lessentabel

4de jaar Elektromechanica
TEM 4de
Algemene Vorming
10
Godsdienst
2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding

2

Wiskunde

4

Moderne talen

8

Engels

2

Frans
2
Nederlands 4
Richtingspecifieke vorming

16

Toegepaste chemie
1
Toegepaste fysica

1

Elektriciteit 3
Elektrische schakeltechnieken 2
Mechanica 2
Projecten/ontwerpen 3
Technologie 2
Tekenen 2
TOTAAL
34

OPTIES (vanaf het 4de jaar)

Opties worden in het Atlas College georganiseerd voor alle leerlingen vanaf het 4de jaar. Je bent vrij in de keuze of je al dan niet een optie volgt. De opties worden op woensdag tijdens het 4de en het 5de lesuur georganiseerd.

4de jaar
Ben je een leerling uit Sportwetenschappen die een optie volgt, dan valt er eenuur sport uit het normale lessenrooster weg. Zit je in een andere studierichting dan Sportwetenschappen, dan valt het 4de lesuur op woensdag weg. Je kunt dit uur volgen mits goedkeuring van de directie en het aangaan van een engagementsverklaring om dit lesuur op zelfstandige basis in te halen.

3de graad
We willen de leerlingen van de 3
de graad ook de kans bieden om in het optieverhaal in te stappen. Indien je hiervoor kiest, maken we met jou goede afspraken wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je één uur aan de optie besteedt. Ben je een leerling uit Sportwetenschappen met 6 uren wiskunde, dan kan je geen optie volgen.

Je kan kiezen voor:
Dans
Gymnastiek*
Omnisport
Voetbal** (enkel voor Sportwetenschappen)
Volleybal**

* Voor deze optie dien je een instaptest af te leggen.
** Voor deze optie dien je aangesloten te zijn bij een club.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in