STEM Industriële Wetenschappen (D)

"Hoofd & handen, hart & ziel!"

Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en geen aanbod praktijkvakken. De wiskunde wordt abstract en wetenschappelijk benaderd en is gericht op probleemoplossend denken en direct toegepast in de technische vakken. Ook toegepaste chemie en toegepaste fysica zijn onmisbare bouwstenen van de wiskundig-wetenschappelijke basisvorming. M.a.w. de algemene vakken zijn op hoog niveau en je wordt klaargestoomd voor het hoger onderwijs.

Profiel

Je hebt het 4de middelbaar succesvol beëindigd en je bent goed in wiskunde en wetenschappen, de algemene vakken dus, en je hebt interesse en aanleg voor technologische processen en techniek. Je wilt technologie kunnen inzetten om hedendaagse problemen op te lossen en antwoorden te bieden op toekomstige fenomenen in uiteenlopende sectoren zoals mobiliteit, (ouderen-)zorg, energie, …

En daarna?

Deze richting biedt weinig of geen onmiddellijke tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. Na deze richting is verder studeren in het hoger onderwijs logisch.

Logische vervolgopleidingen:
° Academische bachelor en master: studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie (industrieel ingenieur), studiegebied architectuur, ...
° Professionele bachelor: studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie, architectuur, mechanica-elektriciteit, onderwijs (leraar secundair, lager of kleuter), ...
° Verdere opleidingsmogelijkheden in SE-n-SE, het volwassenonderwijs, Defensie, politie, …

Lessentabel

4de jaar STEM Industriële wetenschappen D

STEM-IW 4de
Algemene vorming
11
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding

2

Wiskunde

5

Moderne talen
9
Engels

2

Frans

3

Nederlands
4
Richtingspecifieke vorming

14

Chemie
1
Fysica

1

Elektriciteit
3
Mechanica
2
Projecten/ontwerpen
3
Technologie
2
Tekenen
2
TOTAAL
34

OPTIES (vanaf het 4de jaar)

Opties worden in het Atlas College georganiseerd voor alle leerlingen vanaf het 4de jaar. Je bent vrij in de keuze of je al dan niet een optie volgt. De opties worden op woensdag tijdens het 4de en het 5de lesuur georganiseerd.

4de jaar
Ben je een leerling uit Sportwetenschappen die een optie volgt, dan valt er eenuur sport uit het normale lessenrooster weg. Zit je in een andere studierichting dan Sportwetenschappen, dan valt het 4de lesuur op woensdag weg. Je kunt dit uur volgen mits goedkeuring van de directie en het aangaan van een engagementsverklaring om dit lesuur op zelfstandige basis in te halen.

3de graad
We willen de leerlingen van de 3
de graad ook de kans bieden om in het optieverhaal in te stappen. Indien je hiervoor kiest, maken we met jou goede afspraken wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je één uur aan de optie besteedt. Ben je een leerling uit Sportwetenschappen met 6 uren wiskunde, dan kan je geen optie volgen.

Je kan kiezen voor:
Dans
Gymnastiek*
Omnisport
Voetbal** (enkel voor Sportwetenschappen)
Volleybal**

* Voor deze optie dien je een instaptest af te leggen.
** Voor deze optie dien je aangesloten te zijn bij een club.


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in