STEM Industriële Wetenschappen (D)

"Hoofd & handen, hart & ziel!"

Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en geen aanbod praktijkvakken. De wiskunde wordt abstract en wetenschappelijk benaderd en is gericht op probleemoplossend denken en direct toegepast in de technische vakken. Ook toegepaste chemie en toegepaste fysica zijn onmisbare bouwstenen van de wiskundig-wetenschappelijke basisvorming. M.a.w. de algemene vakken zijn op hoog niveau en je wordt klaargestoomd voor het hoger onderwijs.

Profiel

Je hebt het 4de middelbaar succesvol beëindigd en je bent goed in wiskunde en wetenschappen, de algemene vakken dus, en je hebt interesse en aanleg voor technologische processen en techniek. Je wilt technologie kunnen inzetten om hedendaagse problemen op te lossen en antwoorden te bieden op toekomstige fenomenen in uiteenlopende sectoren zoals mobiliteit, (ouderen-)zorg, energie, …

En daarna?

Deze richting biedt weinig of geen onmiddellijke tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. Na deze richting is verder studeren in het hoger onderwijs logisch.

Logische vervolgopleidingen:
° Academische bachelor en master: studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie (industrieel ingenieur), studiegebied architectuur, ...
° Professionele bachelor: studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie, architectuur, mechanica-elektriciteit, onderwijs (leraar secundair, lager of kleuter), ...
° Verdere opleidingsmogelijkheden in SE-n-SE, het volwassenonderwijs, Defensie, politie, …

LessentabelKom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in