Topsport (Voetbal) (D)

"Passie voor voetbal, maar ook voor wetenschappen? Combineer beide op topniveau!"

Ben je een talentvolle speler en wil je van voetballen je beroep maken? In de richting Topsport Voetbal (TSP) kun je een volwaardige algemene opleiding combineren met twaalf uur voetbal op topniveau. Wetenschappen en wiskunde komen ruim aan bod maar vanuit een minder abstracte benadering.

Profiel

Heb je een passie voor voetbal en draag je discipline en doorzettingsvermogen hoog in het vaandel? Ben je daarenboven een jeugdspeler met een topsportstatuut? Wil je de vakken op een minder theoretische manier benaderen? Dan is TSP zeker iets voor jou!

En daarna?

Als je het topsportstatuut behoudt, dan is Topsport in de 3de graad zeker een optie voor je.

Lessentabel

4de jaar Topsport (Voetbal) D

TSP
4de
Algemene vorming
4
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Topsport
12
Voetbaltraining, theorie en LO

12

Moderne talen

9

Engels
2
Frans

3

Nederlands
4
Wetenschappen en wiskunde
7
Natuurwetenschappen
4
Wiskunde
3
TOTAAL
32

OPTIES (vanaf het 4de jaar)

Opties worden in het Atlas College georganiseerd voor alle leerlingen vanaf het 4de jaar. Je bent vrij in de keuze of je al dan niet een optie volgt. De opties worden op woensdag tijdens het 4de en het 5de lesuur georganiseerd.

4de jaar
Ben je een leerling uit Sportwetenschappen die een optie volgt, dan valt er eenuur sport uit het normale lessenrooster weg. Zit je in een andere studierichting dan Sportwetenschappen, dan valt het 4de lesuur op woensdag weg. Je kunt dit uur volgen mits goedkeuring van de directie en het aangaan van een engagementsverklaring om dit lesuur op zelfstandige basis in te halen.

3de graad
We willen de leerlingen van de 3
de graad ook de kans bieden om in het optieverhaal in te stappen. Indien je hiervoor kiest, maken we met jou goede afspraken wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je één uur aan de optie besteedt. Ben je een leerling uit Sportwetenschappen met 6 uren wiskunde, dan kan je geen optie volgen.

Je kan kiezen voor:
Dans
Gymnastiek*
Omnisport
Voetbal** (enkel voor Sportwetenschappen)
Volleybal**

* Voor deze optie dien je een instaptest af te leggen.
** Voor deze optie dien je aangesloten te zijn bij een club.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in