Wetenschappen (D)

"Think like a proton & stay positive."

Wil je wiskundige vraagstukken en wetenschappelijke processen ontdekken, bestuderen en oplossen? Dan is de richting Wetenschappen iets voor jou. Je zal theoretische kennis vergaren en daarnaast ook proefondervindelijk ervaring opdoen en probleemoplossend leren denken. Na deze opleiding heb je in de derde graad keuze uit verschillende richtingen, maar Wetenschappen-Wiskunde of Moderne Talen – Wetenschappen zijn de meest logische vervolgrichtingen.

Profiel

Wil je naast het ruime aanbod aan algemene vorming, ook nog wiskundige uitdagingen aangaan? Boeien de wetenschappelijke processen je? Dan ga je in de richting Wetenschappen je gading zeker vinden!

En daarna?

Heeft de 2de graad wetenschappen je honger naar meer wetenschappelijk of wiskundig inzicht nog niet gestild? De 3de graad biedt je dan een gamma aan richtingen aan: MTWE, WWI, STW,… Laat je leiden door je interesse en aanleg om een keuze te maken.

Lessentabel

4de jaar Wetenschappen D
W 4de
Algemene vorming
9
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Informatica

1

Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding1
Moderne talen
12
Duits

1

Engels
3
Frans

4

Nederlands
4
Wetenschappen-wiskunde
11
Biologie
2
Chemie
2
Fysica
2
Wiskunde
5
TOTAAL
32

OPTIES (vanaf het 4de jaar)

Opties worden in het Atlas College georganiseerd voor alle leerlingen vanaf het 4de jaar. Je bent vrij in de keuze of je al dan niet een optie volgt. De opties worden op woensdag tijdens het 4de en het 5de lesuur georganiseerd.

4de jaar
Ben je een leerling uit Sportwetenschappen die een optie volgt, dan valt er eenuur sport uit het normale lessenrooster weg. Zit je in een andere studierichting dan Sportwetenschappen, dan valt het 4de lesuur op woensdag weg. Je kunt dit uur volgen mits goedkeuring van de directie en het aangaan van een engagementsverklaring om dit lesuur op zelfstandige basis in te halen.

3de graad
We willen de leerlingen van de 3
de graad ook de kans bieden om in het optieverhaal in te stappen. Indien je hiervoor kiest, maken we met jou goede afspraken wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je één uur aan de optie besteedt. Ben je een leerling uit Sportwetenschappen met 6 uren wiskunde, dan kan je geen optie volgen.

Je kan kiezen voor:
Dans
Gymnastiek*
Omnisport
Voetbal** (enkel voor Sportwetenschappen)
Volleybal**

* Voor deze optie dien je een instaptest af te leggen.
** Voor deze optie dien je aangesloten te zijn bij een club.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in