Wetenschappen - Topsport (D)

"Passie voor voetbal, maar ook voor wetenschap? Combineer beide op topniveau!"

Wat hebben Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Julie Biesmans naast hun voetbaltalent met elkaar gemeen? Zij kozen voor de opleiding Wetenschappen-Topsport (WTS) in het secundair onderwijs. Twaalf uur voetbal op topniveau wordt gecombineerd met algemene vakken waaronder wiskunde, biologie, chemie en fysica. Iets voor jou?

Profiel

Heb je een passie voor voetbal en draag je discipline en doorzettingsvermogen hoog in het vaandel? Ben je daarenboven een jeugdspeler met een topsportstatuut? Heb je verder een grote interesse voor wiskunde en wetenschappen? Dan is WTS zeker iets voor jou!

En daarna?

Als je in de 3de graad je topsportstatuut behoudt, dan kan je - afhankelijk van je interesse en aanleg - kiezen voor Moderne Talen-Topsport of Wetenschappen-Topsport. Andere richtingen behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Lessentabel

4de jaar Wetenschappen-Topsport (Voetbal) D
WTS
4de
Algemene vorming
4
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Topsport
12
Voetbaltraining, theorie en LO

12

Moderne talen
8
Engels
2
Frans

3

Nederlands
3
Wetenschappen en wiskunde
8
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 2
Wiskunde
4
TOTAAL
32

OPTIES (vanaf het 4de jaar)

Opties worden in het Atlas College georganiseerd voor alle leerlingen vanaf het 4de jaar. Je bent vrij in de keuze of je al dan niet een optie volgt. De opties worden op woensdag tijdens het 4de en het 5de lesuur georganiseerd.

4de jaar
Ben je een leerling uit Sportwetenschappen die een optie volgt, dan valt er eenuur sport uit het normale lessenrooster weg. Zit je in een andere studierichting dan Sportwetenschappen, dan valt het 4de lesuur op woensdag weg. Je kunt dit uur volgen mits goedkeuring van de directie en het aangaan van een engagementsverklaring om dit lesuur op zelfstandige basis in te halen.

3de graad
We willen de leerlingen van de 3
de graad ook de kans bieden om in het optieverhaal in te stappen. Indien je hiervoor kiest, maken we met jou goede afspraken wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je één uur aan de optie besteedt. Ben je een leerling uit Sportwetenschappen met 6 uren wiskunde, dan kan je geen optie volgen.

Je kan kiezen voor:
Dans
Gymnastiek*
Omnisport
Voetbal** (enkel voor Sportwetenschappen)
Volleybal**

* Voor deze optie dien je een instaptest af te leggen.
** Voor deze optie dien je aangesloten te zijn bij een club.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in