Klemtonen

We gaan hartelijk en respectvol om met alle mensen rondom ons, wat ook hun herkomst of hun sociale achtergrond is.

Zowel de kansarmen als de kansrijken moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Iedere jongere moet de mogelijkheid krijgen om te groeien tot een vrije volwassene, die zich bewust is van zijn eigenheid en zijn talenten.

Iedereen moet de kans krijgen zich sociaal te ontwikkelen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij: in persoonlijke relaties, in sociale netwerken, als lid van een politieke omgeving, als onderdeel van een ecologisch geheel,….

We ontwikkelen de verantwoordelijkheidszin bij jongeren en stimuleren hen om (later) politieke, culturele of sociale engagementen op te nemen.

Door een open houding proberen we jongeren aan te leren conflicten op te lossen door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

We proberen jongeren te leren om in een maatschappij met een overvloed aan informatiebronnen goede, verantwoorde en principiële keuzes te maken.

Een mens komt maar tot volle rijkdom als hij bereid is om zich levenslang verder te blijven ontwikkelen. Wij geven daartoe de eerste aanzetten.

De creativiteit en de passie maken in veel structuren het verschil. We hebben dus voldoende aandacht om die te ontdekken en te stimuleren.

Met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en een positieve levenshouding willen wij de jongeren met succes laten doorstromen naar het hoger onderwijs of het beroepsleven.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen