Klemtonen

Doelstellingen internaat

Vanuit een katholiek opvoedingsproject willen onderwijsinternaten bijdragen aan de ontwikkeling en de ontplooiing van internen. Om dit te realiseren hanteren ze vier pedagogische basisdoelen:

Fysieke en emotionele veiligheid bieden

In opvoeding vormt ‘warme duidelijkheid’ het fundament voor een optimale ontwikkeling.

Duidelijkheid en structuur zijn in onze complexe samenleving kostbare elementen. Kinderen en jongeren voelen zich veel beter bij een duidelijke dagindeling waarin een evenwicht is tussen studie en ontspanning. Internen vinden daarnaast ook een luisterend oor bij hun vrienden en bij de opvoeders. Opgroeien is een weg van vallen en opstaan. Op internaat krijgen internen de kans om van fouten te leren. Dit bevordert hun veerkracht om te kunnen omgaan met nieuwe en uitdagende situaties.

Persoonlijke ontplooiing bevorderen

Kinderen en jongeren leren zichzelf beter kennen op allerlei vlakken.

Ze bouwen zelfvertrouwen op en ontwikkelen hun talenten via het activiteitenaanbod in de vrije tijd. Kinderen bloeien open op internaat, omdat er positieve aandacht wordt besteed aan aspecten in hun persoonlijkheid die thuis of op school soms minder uit de verf komen. Door met andere ogen te kijken, krijgen we zo een breder beeld van het kind. Leercoaching is een belangrijke opdracht van het internaat. Opvoeders zorgen voor een rustig studieklimaat en ondersteunen de internen om hun leer- en werkmethode te optimaliseren. Samen met de internen wordt gezocht naar wat zij nodig hebben om tot groei te komen. Indien wenselijk wordt overleg met ouders of school georganiseerd.

Sociale ontwikkeling bevorderen

Vrienden maken voor het leven en conflicten oplossen.

Tijdens georganiseerde activiteiten of tijdens vrije momenten leren internen met elkaar omgaan en rekening houden met elkaar om een fijne leefgroep op te bouwen. Ze leren conflicten oplossen onder de coachende aanwezigheid van opvoeders. Een ideale oefenplaats voor het latere leven.

Waarden en normen overdragen

Verbondenheid en dialoog met alle kinderen staan centraal in het samenleven in onze internaten.

Deze verbondenheid biedt de kans om richting en betekenis te geven aan het leven en het leren. De opvoeders helpen elk kind na een teleurstelling weer perspectief te zien. Ze geloven in de groeikansen van elk kind. Internen leren op een gewetensvolle en menswaardige manier omgaan met elkaar en met de wereld rondom hen. Solidariteit, engagement, verantwoordelijkheid krijgen op internaat dan ook een concrete invulling.

Pedagogische visie

Vanuit deze 4 pijlers hebben we als team een eigen pedagogische visie ontwikkeld.

Het kind als individu en respect hebben voor kinderen staat centraal. Er is sprake van een pedagogisch klimaat waar ruimte voor groepsopvoeding en individuele ontplooiing aanwezig zijn. Buiten de dagelijkse structuur stimuleert het team de internen zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Ook bieden we een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijk gangbare waarden en normen.

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Het internaatsteam stimuleert de algehele ontwikkeling van de internen, zodat ze goed worden voorbereid op hun eigen plek in de hedendaagse maatschappij. Wij stellen ons ten doel om de kinderen te motiveren en te stimuleren, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren, zelfredzaam worden en hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt respectvol omgegaan met de eigenheid van de kinderen. Ieder kind is uniek in aanleg en aard en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo en op eigen wijze. Elke opvoeder speelt in op de eigenheid van het kind en legt bij ieder kind een andere klemtoon in het opvoedingsproces. Dat is ook de reden waarom wij ons pedagogisch project hebben voorgesteld als woordenwolk.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek het Studentenhuis