Projectweek op Junior

Deze week organiseerden we voor onze leerlingen een projectweek.

Deze week organiseerden we voor onze leerlingen een projectweek.

Volgende workshops kwamen aan bod voor de eerstejaars: Smartschool beter leren gebruiken, hoe goed omgaan met de sociale media, welbevinden, aandacht voor jonge mantelzorg. Ook werd er veel aandacht gegeven aan het anti-pesten-beleid. Er werden ook diagnostische toetsen afgenomen voor wiskunde en Nederlands. Bij natuurwetenschappen stond de bosbiotoopstudie op het programma.

Voor de tweedejaars kwamen de workshops welbevinden, sociale media en pesten aan bod.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in