OKAN

Het onthaalonderwijs voor jou als anderstalige nieuwkomer bestaat in het voltijds secundair onderwijs uit een onthaaljaar en uit begeleiding in het gewone onderwijs.

Onthaaljaar
Het onthaaljaar wordt ook onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) genoemd. Het leerprogramma is sterk gericht op het aanleren van de Nederlandse taal en op integratie en inburgering. Ons doel is dat je na het onthaaljaar met succes kunnen starten in de studierichting en de onderwijsvorm die aansluit bij je interesses en capaciteiten.

Begeleiding in het gewone onderwijs
Na het onthaaljaar zal de vervolgschoolcoach je in je verdere studies op het Atlas College ondersteunen, begeleiden en opvolgen.
De OKAN-klas wordt georganiseerd op het Junior Atlas College. Afhankelijk van je leeftijd en de keuze van je talenturen kan het zijn dat je kan aansluiten in een van onze bovenbouwdomeinen.

Wat leer je in de OKAN-klas

Hiervoor wordt de nodige flexibiliteit aan de dag gelegd. Daarnaast werken we samen een leertraject uit. Er is een aanbod van 28 lesuren per week (met de mogelijkheid van 2 optie-uren).
We groeien van ‘overleven’ naar het beheersen van de basis van de schooltaal van het Nederlands. We stimuleren de taalontwikkeling door het creëren van betekenisvolle situaties. We denken hierbij ook aan andere zinvolle contexten zoals de digitale en wiskundige geletterdheid. Bij het selecteren van woordenschat, gaan we dus op zoek naar woorden die je functioneel kan gebruiken. Als troeven zijn er het inzetten van meertaligheid en je eigen geletterdheid. Het studieaanbod ziet uit als volgt uit:


Lessenrooster

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in