Ouderbetrokkenheid

Contactouder

Onze contactouders vertegenwoordigen de klas van hun zoon of dochter in het oudercomité. Ze komen ongeveer zeven keer per jaar samen en hebben tijdens de samenkomsten de mogelijkheid om actiever betrokken te zijn bij het schoolgebeuren. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het organiseren van vormingsavonden.

Interesse? Je kan jezelf kandidaat stellen tijdens de eerste ouderavond.

Oudercontact

Voor beide jaren worden er steevast verschillende ouderavonden ingericht.
De eerste ouderavond voor leerlingen van het eerste jaar en nieuwe leerlingen
van het tweede jaar vindt plaats in september. Centraal die avond staat de
wederzijdse kennismaking.

Tijdens de ouderavond in oktober bespreken de ouders in een individueel
gesprek de vooruitgang van hun zoon of dochter. Naast de genoemde
ouderavond zijn er ook nog de individuele contacten bij het afhalen van het
rapport, dit is dus driemaal per jaar.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in