Laptop@Atlas

Sinds vorig schooljaar beschikken alle leerlingen van het Junior Atlas College over een eigen laptop. Dat kadert in het laptopproject van het Atlas College en het Digisprong-project van de Vlaamse overheid. Met de laptop kunnen we het zelfstandig werk van de leerling stimuleren, op maat differentiëren, de creativiteit bevorderen, alsook de leerlingen wegwijs maken in alle ICT-vaardigheden. In de eerste graad hebben we gekozen voor het in bruikleen geven van een toestel. De gebruiksvergoeding voor één schooljaar bedraagt € 50. In dat bedrag is alle nodige software en een verzekering inbegrepen. Daarnaast voorzien we ook een verzekering tegen defecten die niet onder de garantiebepaling vallen. Al deze herstellingen worden ook door de leverancier op school gedaan tegen een vrijstelling van € 39. We hebben ons uiterste best gedaan om dit bedrag zo laag mogelijk te houden.


Je krijgt de laptop bij de start van het schooljaar en je mag het toestel het hele schooljaar gebruiken, ook tijdens de vakanties. Aan het einde van de eerste graad lever je het toestel terug in. Voor de goede werking in de klas vragen we dat elke leerling het toestel van de school gebruikt.

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen