Grieks-Wiskunde 6/8 (D)

"γνῶθι σεαυτόν = ken uzelf"

In de tweede graad maakte je al kennis met verschillende tekstsoorten. Dat aanbod wordt nu verder uitgebreid met lyrische en retorische teksten. Ook Homerus' epen krijgen in de lessen Grieks een even prominente plaats als in de oudheid zelf. Tot slot lees je de filosofie van Plato in het Grieks én een tragedie van bijvoorbeeld Sophocles. Cultuur, taal en tekst hangen in de derde graad dus nog nauwer samen. Deze studierichting biedt je verder ook een uitgebreid pakket wiskunde, waarin interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties aan bod komen.


Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Grieks-wiskunde liggen de meeste academische en professionele bachelors binnen de mogelijkheden.


Lessentabel

Grieks-Wiskunde 6/8 u


5de

Basisvorming 16

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Richtingspecifieke vorming

14

Natuurwetenschappen 4

     -Biologie

     1

     -Chemie

     2

     -Fysica

     1

Grieks

4

Wiskunde

6/8

Experturen* 2/0TOTAAL

32

Keuzemogelijkheden experturen*

VERDIEPING/VERBREDING STUDIERICHTING

Cultuur.Com
Edit

GEO-logic

I AMM
Physics explored
Science-lab
STIEM
Taalatelier
SPORTIEF
Atletiek
Dans
Gymnastiek
Mountainbike
Omnisport
Paardrijden
Tennis
VoetbalGrieks-Wiskunde in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen