Grieks-Wiskunde (D)

"γνῶθι σεαυτόν = ken uzelf"

In de tweede graad maakte je al kennis met verschillende tekstsoorten. Dat aanbod wordt nu verder uitgebreid met lyrische en retorische teksten. Ook Homerus' epen krijgen in de lessen Grieks een even prominente plaats als in de oudheid zelf. Tot slot lees je de filosofie van Plato in het Grieks én een tragedie van bijvoorbeeld Sophocles. Cultuur, taal en tekst hangen in de derde graad dus nog nauwer samen. Deze studierichting biedt je verder ook een uitgebreid pakket wiskunde, waarin interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties aan bod komen.


Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Grieks-wiskunde liggen de meeste academische en professionele bachelors binnen de mogelijkheden.


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Grieks-Wiskunde


5de

Basisvorming 17

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Academische vaardigheden

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Richtingspecifieke vorming

15

Biologie

1

Chemie

2

Cultuurwetenschappen

1

Fysica

1

Grieks

4

Wiskunde

6TOTAAL

32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Grieks-Wiskunde in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen