Latijn-Moderne Talen (D)

"Labor omnia vincit. = Werk overwint alles."

Taal staat centraal in de richting Latijn-Moderne Talen. Binnen het vak Latijn heb je de voorbije jaren een stevige basis aan woordenschat en grammatica opgebouwd. Je maakte al kennis met meerdere teksttypes en Latijn uit verschillende periodes. In de derde graad zal je po├źtische, historische, retorische en juridische teksten ontdekken, bestuderen en analyseren.

De moderne (vreemde) talen Nederlands, Duits, Engels en Frans vormen de tweede pijler van deze studierichting. Binnen deze taalvakken komt de focus te liggen op de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden, die alsmaar belangrijker worden in onze sterk geïnternationaliseerde samenleving.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Latijn-Moderne talen liggen heel wat academische en de meeste professionele bachelors binnen de mogelijkheden.


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Latijn-Moderne Talen


5de

Basisvorming

12

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Academische vaardigheden

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde 2

Richtingspecifieke vorming

18

Cultuurwetenschappen

1

Duits

2

Engels

3

Frans

3

Latijn

4

MVT

1

Nederlands

4

Experturen

2TOTAAL

32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Latijn-Moderne Talen in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen