Latijn-Wiskunde 6/8 (D)

"Cogito ergo sum. = Ik denk dus ik ben."

Latijn-wiskunde is de richting bij uitstek voor liefhebbers van breintraining, analytisch denken en literatuur. Binnen het vak Latijn heb je de voorbije jaren een stevige basis aan woordenschat en grammatica opgebouwd. Je maakte al kennis met meerdere teksttypes en Latijn uit verschillende periodes. In de derde graad zal je po√ętische, historische, retorische en juridische teksten ontdekken, bestuderen en analyseren. Tijdens de lessen wiskunde zal je in interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties duiken.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Latijn-wiskunde liggen de meeste academische en professionele bachelors binnen de mogelijkheden.


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Latijn-Wiskunde (6)


5de

Basisvorming

16

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Richtingspecifieke vorming

14

Biologie

1

Chemie

2

Fysica

1

Latijn

4

Wiskunde

6

Experturen

2TOTAAL

32

Latijn-Wiskunde (8)


5de

Basisvorming

16

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Richtingspecifieke vorming

16

Biologie

1

Chemie

2

Fysica

1

Latijn

4

Wiskunde

8TOTAAL

32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Latijn-Wiskunde in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen