Grieks-Latijn (D)

"Ontdek het heden door het verleden!"

In de tweede graad Grieks-Latijn ga je dieper in op de cultuur, de geschiedenis en de literatuur van het Oude Rome en het Oude Griekenland. Je doet dit aan de hand van authentieke teksten van Caesar en Ovidius, maar ook van Griekse schrijvers zoals Herodotus en Xenophon. Je ontdekt op die manier de enorme invloeden van deze oude beschavingen op onze moderne wereld. Bovendien zal de studie van Grieks en Latijn je een beter zicht geven op de structuren van een aantal moderne vreemde talen. Naast Latijn en Grieks bieden we je ook een brede waaier van algemene vakken aan, met een bijzondere focus op wiskunde.

Profiel

Je hebt in de eerste graad met succes de basis gelegd van je klassieke vorming en je wilt je nu meer verdiepen in de Romeinse en oud-Griekse literatuur, cultuur en geschiedenis. Toon je daarenboven een grote interesse voor wiskunde en de algemene vakken? Deins je niet terug voor wat geheugentraining? Dan is de richting Grieks-Latijn zeker iets voor jou!

En daarna?

De meeste leerlingen kiezen in de derde graad voor Latijn – wiskunde of Latijn – moderne talen. Afhankelijk van je aanleg en interesse kies je de tweede pool. Ook de richting wetenschappen – wiskunde is een haalbare kaart, gezien de brede vorming die je in de tweede graad hebt genoten.

Lessentabel

Grieks-Latijn D
3de 4de
Basisvorming 20

19

Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1

1

Biologie 1 1

Chemie

1 1
Engels 2

2

Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
MEAV 1

-

Nederlands 4 4
Richtingspecifieke vorming 12 13
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Wiskunde 4

5

Experturen* 2 2
TOTAAL 32

32

*We willen ook jou de kans bieden om jouw talent en interesses te ontplooien in 2 experturen. Indien je hiervoor kiest, maken we goede afspraken met jou wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je 1 uur aan je experturen besteedt.

Het talent van iedere leerling ontdekken en laten groeien, dat is onze aanpak op het Atlas College. Hoe doen we dat?
Bekijk onze studiegids voor meer informatie betreft de experturen.


Grieks-Latijn in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in