Latijn - Moderne Talen

"Latijn, een toverdrank voor het aanleren van moderne talen."

Taal staat centraal in de richting Latijn-Moderne Talen. Binnen het vak Latijn heb je de voorbije vier jaren een stevige basis aan woordenschat en grammatica opgebouwd. In de derde graad zal je die hoofdzakelijk gebruiken bij het bestuderen van poëtische, historische, retorische en juridische teksten. De link met verschillende aspecten van onze huidige samenleving is hierbij nooit ver weg. De moderne (vreemde) talen Nederlands, Duits, Engels en Frans vormen de tweede pijler van deze studierichting. Binnen deze taalvakken komt de focus te liggen op de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden, die alsmaar belangrijker worden in onze sterk geïnternationaliseerde samenleving. Na een opleiding Latijn – Moderne talen ben je klaar voor verdere studies op professioneel en academisch niveau!

Profiel

Je wilt je klassieke vorming vervolledigen en je tevens verdiepen in de moderne vreemde talen? Het ruimere pakket aan literatuur en cultuur spreekt je hierbij aan? Dan zit je goed met een keuze voor Latijn – Moderne talen!

En daarna?

De studierichting Latijn – moderne talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding. Leerlingen van deze richting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor een opleiding in de pedagogische of sociale sector. Gezien de brede basis voor talen, behoort ook taal- en letterkunde tot de mogelijkheden. Wel moet enig voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen, aangezien je hier maar een beperkt pakket van volgde.

Lessentabel

Latijn – Moderne Talen

6de

Algemene vorming

8

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Klassieke talen

5

Latijn

5

Moderne talen

14

Duits

3

Engels

3

Frans

4

Nederlands

4

Wetenschappen-Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

3

TOTAAL

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen