Latijn - Wiskunde 6/8

"Latijn en wiskunde, de dagelijkse uitdagingen voor een verstandige inspanning!"

Latijn – wiskunde is de richting bij uitstek voor liefhebbers van breintraining en analytisch denken. Binnen het vak Latijn heb je de voorbije vier jaren een stevige basis aan woordenschat en grammatica opgebouwd. In de derde graad zal je die hoofdzakelijk gebruiken bij het bestuderen van poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Tijdens de lessen wiskunde (6u of 8u) zal je interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties bestuderen. Je krijgt boeiende deelvakken zoals algebra, meetkunde, statistiek, analyse en kansrekening. Op het einde van je zesde jaar ben je klaar voor verdere studies in het hoger onderwijs, op zowel professioneel als academisch niveau.

Profiel

Je wilt je klassieke vorming vervolledigen en hebt tevens een grote interesse en aanleg voor wiskunde? Je deinst er niet voor terug om achter je studieboeken te kruipen? Welkom in Latijn – wiskunde (6u of 8u)!

En daarna?

De studierichting Latijn - wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding. De leerlingen die deze richting volgden, kiezen vaak voor een academische opleiding in wetenschappen, geneeskunde, psychologie, ingenieursstudies,…

Lessentabel

Latijn-Wiskunde 6/8


5de

6de

Basisvorming

16

16

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Richtingspecifieke vorming

14/16

14/16
Natuurwetenschappen 4

4

     -Biologie

     1

     1

     -Chemie

     2

     1

     -Fysica

     1

     1

Latijn

4

4

Wiskunde

6/8

6/8

Experturen*

2/0

2/0TOTAAL

32

32

Keuzemogelijkheden experturen*

VERDIEPING/VERBREDING STUDIERICHTING

Cultuur.Com
Edit

GEO-logic

I AMM
Physics explored
Science-lab
STIEM
Taalatelier
SPORTIEF
Atletiek
Dans
Gymnastiek
Mountainbike
Omnisport
Paardrijden
Tennis
Voetbal

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen