Open brief aan de Vlaamse regering

Open brief aan de Vlaamse regering

De nieuwe generatie staat klaar, waar is haar plaats?
Van Nu en Straks

In 2019 waren in Vlaanderen zo’n 7000 leerlingen ingeschreven in het kunstsecundair onderwijs. Kiezen voor het kunstsecundair vereist naast talent ook een stevige motivatie: een leerling die in het kso les volgt, spendeert meer uren op de schoolbanken dan een leeftijdsgenoot in het aso. Toch maken leerlingen, ouders, maar ook leerkrachten bewust de keuze voor deze onderwijsvorm. Ze doen dat omdat ze geloven in de kracht van de combinatie van algemene vakken en kunsten die zo typisch is voor het kso. Ze vertrouwen erop dat deze veeleisende maar unieke mix hun een garantie biedt op doorstroom naar het hoger kunstonderwijs en later een job als muzikant, danser, acteur, beeldend kunstenaar of vormgever.

Deze waarborg dreigt weg te vallen, nu er nog maar eens bespaard wordt op cultuur. De besparingen in de artistieke sector, zeer specifiek 60% in de projectsubsidie, hangen als een zwaard van Damocles boven hun toekomst. Jongeren leren op school, maar blijven natuurlijk niet op school.
Vanuit de Kunstgroep, de netoverschrijdende samenwerking van de kso-scholen in Vlaanderen, kunnen we dan ook niet anders dan onze bezorgdheid uiten over de geplande besparingen. Waar zal de jonge generatie terechtkomen? Worden onze leerlingen kunstenaars of zijn ze gedoemd tot flexijobs? Zullen ze, net als hun voorgangers, de Vlaamse cultuur wereldwijd uitdragen of bergen ze maar beter nu meteen hun dromen en ambities op? Jongeren hebben nood aan perspectieven. Een overheid die hen die ontneemt, draagt een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. 


Bovendien zal deze besparing effect hebben in andere scholen. Zal er nog een aanbod zijn aan schoolvoorstellingen – vaak het werk van jonge gezelschappen die leerlingen verrassen met rake producties? Zullen scholen nog cultuurprojecten kunnen aanvragen? De bezuinigingen zullen onvermijdelijk ook waardevolle initiatieven in andere onderwijsvormen treffen.

Niets bestaat dat niet door iets anders is aangeraakt.

Wanneer de besparingen herbekeken worden, laat dan in de nieuwe deliberaties ook de stem horen van degenen die nog net niet in het veld staan. De beslissingen van Nu zullen Straks hun leven mee bepalen.

 • Els Talloen, Academie voor Beeldende Kunsten - AALST
 • Luc Van Praet, de! Kunsthumaniora - ANTWERPEN
  (voorzitter, luc.van.praet@kunsthumaniora.be, 0499/593 503
 • Veronique Van Dyck, Sint Lucas - ANTWERPEN
 • Laura Baaijens, Koninklijke Balletschool - ANTWERPEN
 • Sofie Truwant , Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - BRUGGE
 • Serge Algoet, Kunsthumaniora Brussel - BRUSSEL
 • Kris Bauwens , Sint-Lukas Kunsthumaniora - BRUSSEL
 • Christel Schepers, Atlas College Kunst & Vormgeving – GENK
 • Lincy Van Twembeke, MUDA Atheneum voor Podiumkunsten - GENT
 • Karen Verhamme, Secundair Kunstinstituut, Sint-Lucas – GENT
 • Hilde Reynders , Provinciale Kunsthumaniora – HASSELT
 • Tom De Haes , Lemmensinstituut – LEUVEN

PDF-versie

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen