2OK

"Je bent praktisch aangelegd en je wil graag dingen doen."

In 2OK leer je een aantal basisvaardigheden en krijg je de juiste vakkennis en vaardigheden mee om bepaalde beroepen goed te kunnen uitoefenen. Je kiest voor twee basisopties van elk vijf lesuren en voor twee talenturen. De basisvorming, basisopties en leuke projecten helpen jou bij de keuze van een meer definitieve studierichting in de 2de graad.

Basisopties

Maatschappij & Welzijn

Verken je graag actuele verschijnselen die de mens, zijn gedrag en het samenleven beïnvloeden? Wens je op een verantwoorde wijze inzichten met betrekking tot een persoonlijke en gezonde levensstijl toe te passen? Ben je geïnteresseerd in het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden en dit in uiteenlopende situaties? Dan zit je op je plaats in de basisoptie Maatschappij & Welzijn. Via toepassingsgerichte opdrachten ontdek je de interessegebieden die een belangrijke rol spelen in deze basisoptie.

Economie & Organisatie

In de basisoptie Economie & Organisatie ontwikkel je digitale vaardigheden binnen een economische context. Je leert reflecteren vanuit het perspectief van de consument over de economisch-maatschappelijke actualiteit. Je verkent de wereld van de onderneming en de overheid, waarin ondernemingszin en ondernemerschap centraal staan. Wens je inzicht te verwerven in en te reflecteren over de impact van data-economie? De basisoptie Economie & Organisatie biedt een antwoord op al deze vragen en uitdagingen.

Sport

Wens je je fysieke capaciteiten, technische en tactische vaardigheden te verbeteren? Je sociale en communicatieve vaardigheden aan te scherpen? Inzicht te verwerven in maatschappelijke thema’s waarin sport en beweging een belangrijke rol spelen? In de basisoptie Sport gaan studeren en sporten hand in hand.

Kunst & Creatie

In de basisoptie Kunst & Creatie leer je met nieuwsgierige betrokkenheid met kunst en cultuur omgaan. Je onderzoekt verschillende expressievormen zoals beeld, beweging, klank, media en woord, en ervaart het samenspel ertussen. Je ontdekt de mogelijkheden om je in diverse expressievormen uit te drukken en een artistiek-creatieve uitdaging via een artistiek proces aan te pakken. In deze basisoptie ontplooi je je als persoon via zintuiglijk beleven, genieten en ervaren van beeld, beweging, klank, media en woord.

Lessentabel

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen