Gezondheidszorg (D/A)

"Niet alle superhelden dragen capes."

In deze theoretisch-praktische studierichting ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, toegepaste filosofie, recht en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Belangrijk is echter dat deze theoretische kennis wordt getoetst aan contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding ‘Gezondheidszorg’ kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding, een graduaatsopleiding of een HBO5-opleiding.


Lessentabel

Gezondheidszorg

5de
Basisvorming

16

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Academische vaardigheden

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Natuurwetenschappen 1

Nederlands

2

Wiskunde

2

Richtingspecifieke vorming

14

Gezondheidszorg

14

     -Agogisch handelen

     4

     -Anatomie en fysiologie

     2

     -MCW

     0

     -Project GZO      4
     -Zorg

     4

Experturen*

2


TOTAAL 32

Keuzemogelijkheden experturen*

VERDIEPING/VERBREDING STUDIERICHTING
Artsy
GEO-Logic
Edit
Mind(2)Full
Move it up
Music & Me
Studio Cuisine 2.0
SPORTIEF
Atletiek
Dans
Gymnastiek
Mountainbike
Omnisport
Paardrijden
Tennis
VoetbalGezondheidszorg in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen