Gezondheidszorg (D/A)

"Niet alle superhelden dragen capes."

In deze theoretisch-praktische studierichting ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, toegepaste filosofie, recht en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Belangrijk is echter dat deze theoretische kennis wordt getoetst aan contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding ‘Gezondheidszorg’ kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding, een graduaatsopleiding of een HBO5-opleiding.


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Gezondheidszorg


5de
Basisvorming

17

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Academische taalvaardigheden

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Kompas

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Natuurwetenschappen 1

Nederlands

2

Wiskunde

2

Richtingspecifieke vorming

13

Care-IT

1

Gezondheidszorg

12

     X

     X

     X

     X

     X

     X

Experturen

2TOTAAL 32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Gezondheidszorg in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen