Zorg en Welzijn (A)

"Werken in de zorg doen we samen! "

Vanuit verschillende praktijkvoorbeelden leer je hoe hygiëne en voeding de gezondheid positief beïnvloeden en het welbevinden verhogen. De vaardigheden die hiervoor noodzakelijk zijn, oefen je in tijdens de praktijklessen op school. Je krijgt meer inzicht in het menselijk functioneren aan de hand van verschillende observatiemodellen. Verschillende projecten geven je de kans om met anderen samen te werken en hierbij je communicatieve en pedagogische vaardigheden uit te diepen. Je bestudeert je eigen leefomgeving, maar ook het diverse karakter van onze huidige maatschappij.

Profiel

Ben jij een zorgzaam type? Voer je graag praktische taken uit in de thuiscontext? Ben je in staat om te reflecteren over je eigen denken en handelen? De studierichting Zorg en welzijn is dan zeker het overwegen waard!

En daarna?

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de richting Basiszorg en ondersteuning.

Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Zorg en Welzijn
3de 4de
Basisvorming 14 14
Godsdienst 2 2
Engels 1 1
Frans 1 1
Kompas11
Lichamelijke opvoeding 2
2
Nederlands

3

3
PAV+**

4

4

Richtingspecifieke vorming
18
18
Zorg en welzijn:
- Gezondheid 
- Ontwikkeling

- Care-IT

- Zorgactiviteiten

17

4

4

3

6

17

4

4

3

6

Leefsleutels

1

1

TOTAAL
32
32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***


** PAV+ is een clustering van maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde.

* We willen ook jou de kans geven om in de experturen te stappen. Er worden dan goede afspraken gemaakt om de gemiste leerstof zelfstandig bij te werken.

Zorg en welzijn voetbal in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen