Welzijnswetenschappen (D)

"Wijsheid begint met verwondering (Socrates)."

Binnen deze theoretische studierichting krijgen de leerlingen een brede algemene vorming van filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek, biologie en chemie . Leerlingen filosoferen over de mens en de wereld rondom hen. Ze reflecteren over wetenschappelijke theorieën, ontwikkelen een wetenschappelijk begrippenkader en leren hierin verbanden zien met de hedendaagse samenleving. Sociaal recht, politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag komen eveneens aan bod. Leerlingen verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens en de (an)organische stoffen.


Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding ‘Welzijnswetenschappen’ liggen academische en professionele bachelors binnen de mogelijkheden. (psychologie, sociale wetenschappen, pedagogische wetenschappen, …)


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Welzijnswetenschappen +

5de
Basisvorming

17

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Academische vaardigheden

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde 2

Richtingspecifieke vorming

13

Communicatiewetenschappen

1

Filosofie

2

Gedrags- en sociale wetenschappen

6

Natuurwetenschappen 3
Onderzoekscompetenties

1

Experturen

2TOTAAL
32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Welzijnswetenschappen in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen