Opvoeding en Begeleiding (D/A)

"Kinderen zijn net diamanten. Je moet ze nog vormen, maar ze schitteren altijd."

In deze theoretisch-praktische opleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Belangrijk is echter dat deze theoretische kennis wordt getoetst aan contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding ‘Opvoeding en begeleiding’ kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding, een graduaatsopleiding of een HBO5-opleiding.


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Opvoeding en begeleiding


5de

Basisvorming

17

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Academische taalvaardigheden

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Kompas

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

2

Wiskunde

2

Richtingspecifieke vorming

13

Care-IT

1

Opvoeding en begeleiding

12

     X

     X

     X

     X

     X

     X

Experturen

2


TOTAAL

32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Opvoeding en begeleiding in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen