Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

"Kiezen voor GWW is kiezen voor jezelf, anderen en de maatschappij."

De studierichting GWW biedt zowel een degelijk pakket aan theoretische vakken voor verdere studies in het hoger onderwijs als de vorming van een beroepshouding om na verdere studies in de gezondheids- en welzijnssector aan de slag te gaan. Je krijgt een brede basisvorming met een ruim pakket aan wetenschappen, ondersteund door zelfstandig werken. Begeleide stages bieden je de mogelijkheid je theoretische kennis in de praktijk toe te passen. In stageoorden als kleuterscholen, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen etc. wordt je de kans geboden sociale vaardigheden te ontwikkelen als openheid, verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen. Help je iemand graag een handje en draag je graag zorg voor anderen? Heb je interesse voor alles wat met gezondheid en welzijn te maken heeft? Dan is dit mogelijk jouw richting.

Profiel

Je hebt een ruime belangstelling voor alles wat met gezondheid en welzijn te maken heeft. Je bestudeert de mens graag als een totale persoon: fysiek, psychisch en sociaal. Je bent gemotiveerd om toegepaste wetenschappen grondig onder de knie te krijgen en zowel de exacte wetenschappen als de psychologische en pedagogische wetenschappen weten jou te boeien. Je wilt de handen uit de mouwen steken tijdens stages en je bent sociaal voelend en nieuwsgierig naar al deze aspecten van het leven.

En daarna?

De studierichting GWW bereidt je voor op verschillende professionele bachelors zoals een lerarenopleiding, sociaal werk, orthopedie, ergotherapie, logopedie, podologie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, farmaceutische en biologische technieken, medische laboratoriumtechnologie, … Uiteraard kan je ook nog andere wegen inslaan op de hogeschool.

Lessentabel

Gezondheids-en Welzijnswetenschappen

6de

Algemene vorming

15

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

3

Sociale wetenschappen

-

Wiskunde

2

Natuurwetenschappen

-

Integrale opdrachten (IO) = expressie, voeding, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen

-

Technische vakken

17

Toegepaste biologie

2

Toegepaste chemie

2

Toegepaste fysica

1

Psychologie en pedagogiek

3

Gezondheid en welzijn

3

Doelgroepen en dienstverlening

2

Studie- en loopbaan

1

Anatomie en fysiologie

2

Expressie

1

Stages*


TOTAAL

32


* Stages – 2 keer 2 weken blokstage

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen